Skip to content

Industriell IT 15 YH-poäng

Plats: Volvo Torslanda | distans

För dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri. 

Lär dig mer om hur vi kommu­ni­cerar med maskiner och förstå processen inom industriell IT

Kursen syftar till att ge inblick och förståelse för hur människa, maskin och process kommunicerar med varandra inom området industriell IT samt hur dessa tekniker kan användas för att styra och övervaka produktion. Vidare får du lära dig om industrins framtida behov av digitalisering. Du lär dig hur du kan delta i utvecklingen av nya system samt hur du kan optimera befintliga. Du får självständigt ta fram förslag till industriella IT-lösningar och värdera konsekvenserna av denna lösning.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser helt på distans

Kursen bedrivs helt på distans på halvfart under 6 veckor.

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 15 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 8 maj

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 8 maj. Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?