Skip to content

Kommunicera i förändring

Tid: 08:00-16:00 Plats: Volvo Torslanda

Under två heldagar, 26 — 27 september, har du chans att stärka din förståelse för intern­kom­mu­ni­ka­tionens centrala roll i föränd­rings­arbete och öka din kapacitet som effektiv kommu­ni­katör. Kursens mål är att skapa ledare och medarbetare som inte bara kan anpassa sig till föränd­ringar utan också aktivt bidra till dess framgång genom en medveten och strategisk kommunikationsapproach.

Kommunicera framgångsrikt internt och få med alla på tåget


Kommu­ni­ka­tions­kursen är skräd­darsydd för att rusta deltagarna med de nödvändiga kommu­ni­kativa verktygen för att framgångsrikt kommunicera internt och navigera sig själv och medar­be­tarna genom förändringsarbete. Kursens innehåll omfattar bland annat teorier om föränd­rings­kom­mu­ni­kation, verktyg för att engagera olika intres­senter samt metoder för att skapa och leverera övertygande budskap.

Du kommer även att få träna på att hantera motstånd och främja en positiv attityd gentemot förändring. Genom en kombination av föreläs­ningar, grupp­dis­kus­sioner, simule­ringar och praktiska övningar kommer du att få tillämpa dina nya kunskaper i verkliga scenarier.

Anpassat efter dina behov

Kursen kommer att betona praktisk tillämpning för att säkerställa att deltagarna kan överföra sina färdigheter och insikter till sina arbets­miljöer. Det är trots allt att intern­kom­mu­ni­kation hos er du skall bli vass på.

Du kommer att få möjlighet att på ett struk­tu­rerat sätt analysera kommu­ni­ka­tionen i organi­sa­tioner utifrån kommu­ni­ka­tions­mo­deller samt skapa en kommu­ni­ka­tionsplan som kan stå som modell för att i framtiden säkerställa effektiv kommu­ni­kation i just din organisation.

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs. 

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och alla funktioner i en organi­sation som har en del i föränd­rings­arbete, antingen i en ledande eller deltagande roll.

Kostnad

Frukost, lunch och fika ingår.

Kursen kostar 7 600 kr exkl. moms.
För partner­fö­retag kostar kursen 6 450 kr exkl. moms.

Läs mer om partner­skapet här

Anmäl dig nedan

För- och efternamn

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

För- och efternamn

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.

För- och efternamn

Ifall deltagaren skall kontaktas direkt.