Skip to content

Programmering 10 YH-poäng

Datum: 30 novPlats: Distans

Vi har platser kvar på vår yrkes­hög­sko­le­ut­bildning Digita­li­se­rings­ledare – smart industri och därför finns nu möjligheten att kostnads­fritt läsa den fristående kursen Program­mering 10 YH-poäng.

Kompe­tens­ut­veckla dig inom det senaste i smart industri

Kursen Program­mering 10 YH-poäng passar dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri!

Klarar du kursen får du 10 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Mål och syfte

Programmering 10 YH-poäng berör grund­läg­gande program­me­rings­koncept med hjälp av program­me­rings­språket C++, vilket är vanligt förekom­mande i industrin. Kursen behandlar datatyper, operatorer, uttryck, satser, funktioner, arrayer, strängar, pekare samt objekt och klasser. Du lär dig också hur du skapar, utvecklar och anpassar objek­t­o­ri­en­terade appli­ka­tioner samt tillämpar datalogisk teori. Vidare lär du dig problem­lösning och problem­struk­tu­rering samt får inblick i program­me­ringens roll i infor­ma­tions­tek­niska sammanhang.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2 
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser på distans

Kursen bedrivs helt på distans på halvfart under 4 veckor.

Ansök senast 23 november

Du anmäler dig via mail med rubriken Program­mering 10 YH-poäng till yh@​gtc.​com senast 23 november.

Ange följande information:

  • Namn
  • Person­nummer
  • Mailadress
  • Telefon­nummer
  • Hemadress

samt bifoga betyg och arbetsintyg.

Kontakta Johannes för mer information

Johannes Persson
Coach
johannes.​persson@​gtc.​com

0708 – 58 19 13


← Till startsidan