Skip to content

Kvali­tet­s­tyrning & ständiga förbättringar

Tid: 8.00-16-00 Plats: Volvo Torslanda

Detta är kursen för dig som arbetar med kvalitet inom produktion och som vill få kunskap inom olika kvali­tets­verktyg, hur dataanalys och kvali­tets­mätning kan utföras på olika sätt och varför kvali­tets­styrning är viktigt i en process.

Du får kunskaper om kvalitetsverktyg och dataanalys

Under denna två dagarskurs får du grunden i kvali­tets­styrning är datain­samling, kvali­tets­kon­troller, analys av data och identi­fi­ering av problem med olika typer av kvali­tets­verktyg som t ex DMAIC, PDCA, 7 kvali­tets­verktyg mm. Att mäta kvalitet i en process är viktigt och kan göras på olika sätt.

Innehåll

  • 7 kvali­tets­verktyg
  • DMAIC
  • PDCA
  • Ständiga förbätt­ringar

Viktiga datum

  • 4-5 oktober

Lärare med erfarenhet — Emina Atic

Emina är kvali­tets­couch och certifierad i Six Sigma Black Belt. Hon har en pedagogisk examen och en gedigen bakgrund från industrin. Emina är en inspi­re­rande och populär lärare som undervisar i kurser såsom kvali­tets­teknik, hållbarhet och logistik. 

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och alla funktioner som arbetar med kvalitet i produktionsmiljö.

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs. 

Kostnad

Kursen kostar 9 800 kr exkl. moms. 

För partner­fö­retag kostar kursen 8 500 exkl. moms.

Frukost, lunch och fika ingår.

Anmäl dig till kursen redan idag

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig