Skip to content

Lean-spel grund

Datum: 02 febPlats: Volvo Torslanda

Ta chansen och anmäl dig till vår populära utbild­nings­workshop i Lean-spel grund. Kursen äger rum 2 – 3 februari i våra lokaler på Volvo Torslanda. 

Lean-spelet är ett upple­vel­se­ba­serat spel där du får både teoretiska kunskaper om Lean Production men även möjlighet att involveras i beslut och föränd­rings­arbete i tillverkningsprocessen.

Har du anmält dig? Cirka 10 dagar innan utbildningsstart kommer du att få ytterligare information från oss om exakt tid och plats för utbildningen.

Öppen utbildning — boka direkt

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra och dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag. 

Bli vår partner

Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling. 

Läs mer


← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen