Skip to content

Leanlyftet - teori och coachning

Datum: 08 sepTid: 8.00-16.00Plats: Volvo Torslanda

Har ditt företag ett behov av att skapa förbättrade processer i produktion? Vill ni skapa ordning och reda eller behöver ni reducera er genom­loppstid? Kanske har ni funderat på att starta upp förbätt­rings­grupper eller jobba för att få en bättre samsyn i produktion? Då kan Leanlyftet vara något för er verksamhet!

Framtaget program efter företags behov

Leanlyftet är ett program framtaget efter våra partnersföretags behov och kombinerar undervisning i Lean som filosofi och praktiskt arbete i egen verksamhet. Under utbildningens gång får ni möjlighet att ”göra det som ändå måste göras”. Programmet genomförs tillsammans med andra företag och handlar således även om att dela erfarenheter med varandra, vilket är väldigt lärorikt i sig.

Omfattning

Cirka 6 månader från start till slut fördelat på sju teoridagar och 10 halvdagar med coach.

Plats

Teori­da­garna genomförs i våra lokaler medan coaching i egen verksamhet.

Innehåll

  • Grund­läg­gande Lean
  • 5S
  • Omställ­ningar och SMED
  • Produk­tions­flöden som visua­li­seras med hjälp av Leanspel
  • Värde­flö­des­kart­läggning
  • Standar­di­serat arbetssätt och 7 QCT

Sju teoridagar

Leanlyftet består av sju teoridagar där ni lär er allmänt och grund­läg­gande om Lean, men ett extra fokus läggs även på 5S, omställ­ningar samt produk­tions­flöden som visua­li­seras med hjälp av Leanspel, värde­flö­des­kart­läggning och standar­di­serat arbetssätt.

Följande datum är fastställda

  • Onsdag 8 septmber klockan 8.0016.00
  • Torsdag 7 oktober klockan 8.0016.00

Coachning av en expert

Parallellt med den teoretiska delen får ni coaching av en expert i ett Leanprojekt i er organi­sation. Det ingår upp till tio halvdagar med en coach som kommer ut och hjälper och stöttar er med just det ni behöver hjälp med.

Före

Utbild­ningen vänder sig till dig som har minst två års arbets­livs­er­fa­renhet från industrin.

Under

Du lär dig att arbeta med kundtill­freds­stäl­lelse samt eliminera förluster och slöserier. Du får lära dig vad värde och värdeflöden betyder och vilka är domär i din verksamhet. Och baserat på det, hur kan ni ta er närmare en flödes­o­ri­en­terad verksamhet. Tillsammans kommer deltagarna att arbeta igenom programmet med hjälp av filosofin Lean Production och lära sig att tillämpa olika Leanverktyg.

Efter

Efter utbild­ningen ska du själv­ständigt kunna initiera, leda och utföra förbätt­rings­ar­beten som syftar till att förbättra produk­tions­flöden ur ett Lean-perspektiv. Du ska kunna ta reda på genom­lopps­tiden och genomföra en värde­flö­des­kart­läggning. Vidare ska du utifrån egna bedömningar kunna analysera resultat och eliminera verksam­hetens flaskhalsar och produk­tions­va­ri­a­tioner genom användning av Lean-verktygen samt skapa standar­di­serat arbetssätt för att arbeta med ständiga förbättringar.

Antal deltagare

Helst 3 – 4 deltagare per företag varav minst en person bör vara från lednings­gruppen.

Vid färre än 8 anmälda ställs utbild­ningen in. 

Pris

Partner­fö­retag

12 600 kr /​deltagare inklusive dokumentation

Ej partner­fö­retag

15 200 kr / deltagare inklusive dokumentation

8/9: Leanlyftet

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen