Skip to content

Materialdriven design

Datum: 26 majTid: 13.00-15.00Plats: Digitalt

Onsdag 26 maj bjuder vi in till digital föreläsning med Christian Bergman från IDC West Sweden. Under två timmar kommer han lägga fokus på materi­al­driven design. 

En innehållsrik agenda

Under föreläsningen kommer Christian Bergman utgå från följande punkter:

  • Cirkulär ekonomi – vad är det, hur designar vi produkter för att möjliggöra det, hur kan man anpassa sina affärsmodeller för att stödja det?
  • Skapa värde kring upplevelsen och känslor kring material
  • Inspirerande exempel kring hur företag jobbar fram nya produkter från spillmaterial
  • Nya spännande material, tillverkningsprocesser eller behandlingar inom olika områden
  • Biomimik
  • Hur man kan hitta olika material i databasen – och andra sätt att dra nytta av den

Fördjupad träff 9 september

För dig som är intresserad finns det möjlighet till en fördjupad fysisk träff i materi­al­bib­li­o­teket den 9 september. Anmälan till den aktivitet öppnar under våren 2021.

Tusentals innovativa material i dina händer

Tekniska data i all ära, men vissa saker får man inte ut ur en tabell. Att få känna på och uppleva materialen på riktigt är något helt annat och väcker inspi­ra­tionen mer än vad några siffror kan göra. Materi­al­bib­li­o­teket i Skövde har cirka 1600 material uppställda i sina hyllor och ytterligare material kan plockas fram ur lagret. Varje månad kommer en ny låda med de senaste materialen som tillkommit till den ständigt växande databasen.

I materi­al­bib­li­o­te­keter finns temahyllor för bland annat 3D-print­ma­terial, återvunna och upcyclade material, förpackning, elektronik och smarta textiler. Dessutom finns mängder av material inom sport och outdoor, inredning och bygg. Oavsett vilken bransch du är finns något som är av intresse för dig!

Ett av åtta materi­al­bib­liotek i världen

Materi­al­bib­li­o­teket i Skövde är i ett av åtta materi­al­bib­liotek i världen. Övriga finns i städerna New York | High Point | Bangkok | Bilbao | Daegu | Milano | Tokyo.

Läs mer på www​.skovde​.materi​al​con​nexion​.com

Tack vare Material Connexion finns också möjlighet för företag som verkligen brinner för frågor om EMT (Emerging Materials and Techno­logies) att genom forsk­nings­pro­jektet Datemats få tillgång till forsk­nings­re­sultat och kontakt med studenter som utforskar och testar nya innovativa material. Läs mer om om Datemats och hur du kan komma i kontakt med projektet! 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig