Skip to content

Ny som chef

Tid: 9.00-16.30 Plats: GTC, Personalvägen 17

Tillsammans med vår samver­kans­partner Advantum Kompetens erbjuder vi en spännande utbildning för dig som är ny som chef, eller som kommer gå in i en chefsroll inom kort. Utbild­ningen är tre dagar lång med aktiv träning i en bred verktygslåda där du tillsammans med andra får möjlighet att reflektera över rollen samt diskutera framgångs­fak­torer och fallgropar.

Framtaget program efter företags önskemål

Programmet igenom arbetar vi med relevanta case och övningar. Mellan utbildningstillfällena arbetar du med att implementera och applicera det vi går igenom under själva utbildningen. Ledarprogrammet hålls samman och administreras med hjälp utav Advantum Kompetens Lärportal™

Innehåll och upplägg

Utbild­ningen är tre heldagar med 3 – 4 veckor mellan varje utbild­ningstillfälle, detta för att möjliggöra praktisk träning och hemupp­gifter (cirka två timmar per gång) på ditt företag. Utbild­ningen riktar sig till dig som kommer gå in i en chefsroll inom kort eller har arbetat som formell chef med perso­na­l­ansvar i upp till cirka ett år. Max antal deltagare är 15 stycken, dock minst 10 stycken. Utbild­ningen genomförs i våra lokaler vid Volvo Cars Torslanda. 

Ur innehållet

 • Rollen som chef och ledare
 • Det dubbla representantskapet
 • Vikten av tydliga mål
 • Tydliga spelregler
 • Delegering och uppföljning
 • Arbets­rättens grunder
 • Arbetsmiljö och chefens ansvar
 • Planering och prioritering
 • Att leda i olika situationer med olika fokus
 • Grupper och individers utveckling
 • Chefens olika samtal, en första grund
 • Kommu­ni­kation och tydlighet är A och O
 • Motiva­tions­fak­torer och beteenden
 • Coaching som synsätt
 • Tydlighet genom feedback
 • Dilemman och svåra situationer

Kursdatum

22 mars, 8 april samt 6 maj

Inför utbild­ningen

Utbild­ningen startar några veckor innan första fysiska träffen med en förbe­re­dande uppgift (cirka två timmar) som görs i lärplatt­formen. Vidare kommer du få arbeta med en egen handlingsplan och fånga upp dina egna lärpunkter och aktiviteter att ta tag i på hemmaplan.

 • Du gör en själv­skattning av dina kompetenser inom området för att kartlägga ett nuläge
 • Du uppmuntras att tänka över sina indivi­duella utveck­lings­om­råden, utmaningar och mål med insatsen

Efter utbild­ningen

 • Den person som du är i​”lärpar” med planerar du in minst tre träffar med för att byta erfarenheter
 • Själv­skatt­ningen görs igen efter 3 – 4 veckor för att se skillnad
 • Du uppmuntras också att ha en dialog med sin chef för stöd i utvecklingen.

Före

Chef och medarbetare skapar samsyn om hur och varför utbild­ningen ska genomföras. Sätter upp mål och planerar för måluppfyllnad.

Under

Applicera övningarna på egen verksamhet. Chef tillser att medar­be­taren ges tid till praktisk träning.

Efter

Använd kunskaperna direkt. Se till att utbild­ningen och nya kunskaper är till nytta för företaget.

22/3 Ny som chef

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig