Skip to content

Nya affärsmodeller för prediktivt underhåll

Tid: 09.00 - 12.00 Plats: Zoom

Har ni framtids­säkrat er produktion och har en plan för att utveckla era produk­tions­system? Här får du kunskap om vad som krävs för företag som vill närma sig mer tjäns­te­ba­serade affärsmo­deller både avseende utveck­lings­pro­cessen, underhåll och digitalisering.

Workshoppen leds av Magnus Löfstrand

Mer tjänstebaserade affärsmodeller gör det möjligt att klättra i värdekedjan men för att göra det krävs en förståelse för vad som krävs och vilka kostnader det innebär. I digitaliseringens tidevarv ställer tjänsteerbjudanden inom produktionsteknikkrav på ett strukturerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, systemtillgänglighet och datahantering. Att utveckla tjänster kräver att tillgängligheten, som till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar.

Teknikworkshoppen leds av Magnus Löfstrand, professor i maskinteknik vid Örebro universitet och genomförs av Göterbogs Tekniska College i samverkan med IUC Sverige och RISE.

Målgrupp

Teknikworks­hoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hur man som företag kan närma sig mer tjäns­te­ba­serade affärsmo­deller. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och diskutera med andra företag. Du får också insyn i hur andra företag hanterar sina olika produktionsutmaningar. 

Projek­ter­fa­ren­heter

Under Teknikworks­hoppen presenteras erfaren­heter från bland annat forsk­nings­pro­jektet Prediktivt underhåll för tjäns­te­ba­serade & hållbara affärsmo­deller i svensk industri som genomförts inom det strategiska innova­tions­pro­grammet Produktion2030

Läs mer

Praktisk information och anmälan

Workshoppen äger rum digitalt via Zoom och är kostnadsfri. För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. Anmäl dig senast 3 februari. Först till kvarn gäller — begränsat antal platser.

Anmäl dig direkt

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan