Skip to content

Partnerdag för Göteborgs Tekniska Colleges partnerföretag

Datum: 10 decTid: 13.00 - 16.00Plats: Online

Möjligheten att samverka och utbyta erfaren­heter med andra företag är en av de största fördelarna med att bli ett av Göteborgs Tekniska Colleges partnerföretag! 

Vi möts säkert!

På grund av rådande smitt­sprid­ningsläge väljer vi att genomföra detta möte online. Du kommer att få en kallelse i Teams till mötet. 

Vi på Göteborgs Tekniska College ser fram emot fler personliga möten under 2021

Partner­dagen — dialog mellan små och stora industriföretag

Partner­dagen är ett årligt återkom­mande tillfälle för dialog mellan små och stora industri­fö­retag med fokus på hur vi kan hjälpa varandra att utvecklas — vad är viktigt för dig och vad står på din önskelista inför 2021

Partner­dagen vänder sig förstås främst till de företag som redan blivit Göteborgs Tekniska Colleges partner. Men även du som ännu inte tagit steget, och är nyfiken på vad partner­skapet kan innebära för ditt företag, är välkommen. 

Syftet med dagen är att inspireras av varandra och av särskilt inbjudna gästfö­re­läsare och att tillsammans planera för det kommande årets partneraktiviteter. 

Program

 • Tillsammans är vi starkare – vad kan vi vinna på att bli partners? Göteborgs Tekniska Colleges erbjudande 
 • Presen­tation av medverkande partnerföretag 
 • Gästfö­re­läsning: Vikten av samverkan” med Tomas Nilsson, VD IUC Sverige (Indust­riellt Utvecklings Centra)
 • Kaffe och tårta och mingel
 • Gästfö­re­läsning: Så blev samverkan en framgångs­faktor för oss” med Hans Reich, f.d. Chalmers och Produktionslyftet 
 • Workshop på temat Partner­skapet 2021. Alla partner­fö­retag ombeds bidra med önskemål på frågor och aktiviteter som de vill ska ingå i programmet för det kommande årets partner­skaps­ak­ti­vi­teter, tex.
  • Samverkan kring beställning av utbildningar 
  • Önskemål om Fokusgrupper 
  • Önskemål om tex. teknikworks­hoppar eller studiebesök etc. 
  • Övrigt

Frågor?

Då är du välkommen att kontakta projekt­ledare Noomi Bergström noomi.​bergstrom@​gtc.​com tel. 0708 – 58 19 55.


Läs mer

Nyfiken på vad vårt partnerskap och kan innebära för ditt företag?

Läs mer


← Till startsidan

Anmäl dig