Skip to content

Partnerdagen 2021

Datum: 09 decTid: 12.30 - 15.00Plats: Volvo Torslanda

Torsdag 9 december arrangerar vi Partner­dagen 2021. Ta chansen och lyssna till föreläs­ningen Att lära av varandra när föränd­rings­vindar blåser, delta i workshops, samverka och utbyt erfaren­heter med andra företag. Anmäl dig och dina kollegor direkt!

Partnerdagen - dialog mellan små och stora industriföretag

Partnerdagen är ett årligt återkommande tillfälle för dialog mellan små och stora industriföretag med fokus på hur vi kan hjälpa varandra att utvecklas. Vad är viktigt för dig och vad står på ditt företags önskelista inför 2022?

Denna dag vänder sig främst till företag som redan är partner hos oss, men även till er som ännu inte tagit steget men är nyfiken på vad partnerskapet kan innebära för företaget.

Syftet med dagen är att inspireras av varandra och att tillsammans planera för nästa års partneraktiviteter.

Program

 • Tillsammans är vi starkare – vad kan företag vinna på att bli partners? 
 • Gästfö­re­läsning — Att lära av varandra när föränd­rings­vindar blåser
 • Presen­tation av medverkande partnerföretag 
 • Workshop på temat Partner­skapet 2022. Alla partner­fö­retag ombeds bidra med önskemål på frågor och aktiviteter som de vill ska ingå i programmet för det kommande årets partner­skaps­ak­ti­vi­teter, till exempel:
  • Samverkan kring beställning av utbildningar 
  • Önskemål om Fokusgrupper 
  • Önskemål om tex. teknikworks­hoppar eller studiebesök etc. 
  • Övrigt

Läs mer om vårt partnerskap

Nyfiken på vårt partnerskap och vad det kan innebära för ditt företag?

Läs mer

9/12: Partnerdag

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig