Skip to content

Hållbar produktion med kraft från Lean och digitalisering

Datum: 16 aprTid: 8.30 - 9.30Plats: Zoom

Hållbar produktion är avgörande för svenska tillver­kande industriers framtid och konkur­rens­kraft. Det handlar inte bara om miljö utan minst lika mycket om människor och ekonomi, där Lean och digita­li­sering är kraftfulla verktyg för att utveckla en mer hållbar produktion. Låt dig inspireras av Lars-Henrik Jörnving, Scania, kring hur vi kan få kraft i utvecklingen.

Att arbetsplatserna är säkra är en självklarhet. Att skapa engagemang, delaktighet och stolthet hos alla medarbetare är avgörande för vår förmåga till kontinuerligt förbättringsarbete och därmed konkurrenskraft. Hos oss på Scania baseras detta på SPS, Scania Produktion System, vår tolkning av Lean. SPS började utvecklas i mitten av 90-talet och är nu mycket välkänt och en väletablerad bas för vår industriella utveckling. Sedan automatiseringen av våra tillverkningsprocesser påbörjades på 50-talet har vi kontinuerligt arbetet för ökad produktivitet och därmed konkurrenskraft. Digitaliseringen ger oss nu nya, kraftfulla verktyg för att fortsätta vårt automatiseringsarbete i både fysiska och administrativa processer. Det handlar om uppkopplade processer, maskiner och utrustningar som ger oss tillgång till stora datamängder, data som sedan hjälper oss att ytterligare utveckla våra processer. Hur detta hänger ihop i en helhet får vi en inblick i vid seminariet.

Lars-Henrik Jörnving är ansvarig för Global Industriell Utveckling på Scania. Lars-Henrik har också ett flertal externa engagemang som bland annat styrelseordförande för Södertälje Science Park, styrelseledamot i Produktionslyftet och Produktion2030 som några exempel. Hans externa engagemang handlar om att stärka förutsättningarna för svensk tillverkande industri.

Anmälan

Du anmäler dig via Produk­tions­lyftets hemsida. Zoom-länk kommer med mail någon dag innan seminariet.

Direkt till anmälan

Produk­tions­lyftet — kraft att förändra

Med Produk­tions­lyftet får ditt företag kraft att förändra och stöd i att utveckla företagets och medar­be­tarnas inneboende förmåga — förbättring och förnyelse för stärkt konkur­rens­kraft. Våren 2021 erbjuder vi en semina­rie­serie i syfte att väcka intresse för Produk­tions­lyftets metodik och inspirera till förändringsarbete. 

En inspi­re­rande semina­rie­serie i tre delar

Förutom Hållbar produktion med kraft från Lean och digita­li­sering kan du redan nu anmäla dig till Färdplan för svensk industri med Susanna Winzenburg och Adam Edström den 26 mars samt Att leda för digital utveckling med Christian Silvasti den 7 maj. 

Välkommen att inspireras till utveckling tillsammans med Göteborgs Tekniska College och Produktionslyftet! 

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan