Skip to content

Färdplan för svensk industri

Datum: 26 marsTid: 8.30 - 9.30Plats: Zoom

Vad behöver svensk industri för att stärka sin konkur­rens­kraft i ett hållbart samhälle de närmaste 10 – 15 åren? Välkommen att lyssna till Susanna Winzenburg och Adam Edström som tillsammans med kollegor på RISE skrivit rapporten Färdplan – teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkur­rens­kraft” i samarbete med Teknik­fö­re­tagen och Vinnova. 

I detta seminarium ges en inblick i hur teknik- och materialutvecklingen, med nya materialflöden, tillsammans med förmågan att göra affärer av förändringarna, ligger till grund för att driva ny hållbar och cirkulär affärslogik framåt. Digitaliseringen skapar – ofta med AI – förutsättningar för tjänstefiering och lägger grunden för nya affärsmodeller. Samtidigt räcker inte ny teknik för att stärka konkurrenskraften. Lika viktigt är att utveckla förmågan till omställning. Det handlar om förändringskultur, nya arbetssätt och ökad samarbetsförmåga. Rapporten Färdplan – teknik, material och förmågor för hållbar industriell konkurrenskraft baseras på intervjuer och workshoppar med ledande företrädare för industrin, industriorganisationer och akademiker.

Anmälan

Du anmäler dig direkt via Produk­tions­lyftets hemsida. Zoom-länk kommer med mail någon dag innan seminariet.

Direkt till anmälan

Produk­tions­lyftet — kraft att förändra

Med Produk­tions­lyftet får ditt företag kraft att förändra och stöd i att utveckla företagets och medar­be­tarnas inneboende förmåga — förbättring och förnyelse för stärkt konkur­rens­kraft. Våren 2021 erbjuder vi en semina­rie­serie i syfte att väcka intresse för Produk­tions­lyftets metodik och inspirera till förändringsarbete. 

En inspi­re­rande semina­rie­serie i tre delar

Förutom Färdplan för svensk industri kan du redan nu anmäla dig till Hållbar produktion med kraft från Lean och digita­li­sering med Lars-Henrik Jörnving, Scania, den 16 april samt Att leda för digital utveckling med Christian Silvasti den 7 maj. 

Välkommen att inspireras till utveckling tillsammans med Göteborgs Tekniska College och Produktionslyftet! 

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan