Skip to content

Att leda för digital utveckling

Datum: 07 majTid: 8.30 - 9.30Plats: Zoom

Hur leder du för digital utveckling? Christian Silvasti från Produk­tions­lyftet inspirerar med avstamp i ledarskap och digita­li­sering. Här får ni en chans att se vad som är möjligt att åstadkomma genom exempel från företag, men också vad som krävs gällande ledarskap i föränd­rings­pro­cesser. Ni kommer att få ta del av Christians erfaren­heter både som företags­ledare och coach.

Kraft att förändra handlar om att ledningen faktiskt ska våga gå före och visa vägen för organisationen. Det gäller att ta ut riktningen och etablera en tydlig målbild om hur ni ska ha det i organisationen, hur ni ska utveckla affären, utveckla medarbetare och skapa framgångsrika kunder.

Det handlar om att ta tag i alla avvikelser, allt från kvalitet och ledarskap till beteenden. Lean är en ledarskaps- och affärsfilosofi, inte en verktygslåda. Med Lean som grund, stabila processer och ett närvarande coachande ledarskap lägger ni grunden för en framgångsrik digitalisering av ert erbjudande.

Anmälan

Du anmäler dig via Produk­tions­lyftets hemsida. En Zoom-länk kommer med mail någon dag innan seminariet.

Direkt till anmälan

Produk­tions­lyftet — kraft att förändra

Med Produk­tions­lyftet får ditt företag kraft att förändra och stöd i att utveckla företagets och medar­be­tarnas inneboende förmåga — förbättring och förnyelse för stärkt konkur­rens­kraft. Våren 2021 erbjuder vi en semina­rie­serie i syfte att väcka intresse för Produk­tions­lyftets metodik och inspirera till förändringsarbete. 

En inspi­re­rande semina­rie­serie i tre delar

Förutom Att leda för digital utveckling kan du redan nu anmäla dig till Färdplan för svensk industri med Susanna Winzenburg och Adam Edström den 26 mars samt Hållbar produktion med kraft från Lean och digita­li­sering med Lars-Henrik Jörnving, Scania, den 16 april!

Välkommen att inspireras till utveckling tillsammans med Göteborgs Tekniska College och Produktionslyftet! 

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan