Skip to content

Bygga förändringsförmåga över tid

Datum: 29 oktTid: 8.30 - 9.30Plats: Zoom

Hållbar produktion är avgörande för svenska tillver­kande industriers framtid och konkur­rens­kraft. Lyssna på Marcus Edholm, produk­tionschef på DeltaNordic, som berättar om sitt långsiktiga föränd­rings­arbete tillsammans med Produktionslyftet. 

Mer information kommer inom kort.

Anmälan

Du anmäler dig via Produk­tions­lyftets hemsida. Zoom-länk kommer med mail någon dag innan seminariet.

Direkt till anmälan

Produk­tions­lyftet — kraft att förändra

Med Produk­tions­lyftet får ditt företag kraft att förändra och stöd i att utveckla företagets och medar­be­tarnas inneboende förmåga — förbättring och förnyelse för stärkt konkur­rens­kraft. Våren 2021 erbjuder vi en semina­rie­serie i syfte att väcka intresse för Produk­tions­lyftets metodik och inspirera till förändringsarbete. 

En inspi­re­rande semina­rie­serie i fyra delar

Förutom DeltaNordic — Bygga föränd­rings­förmåga över tid kan du redan nu anmäla dig till Hållbar utveckling av egen kraft den 3 september, Reflek­tioner och erfaren­heter i Produk­tions­lyftet med Abetong den 1 oktober, samt Från brand­släckning till utveckling – Dörr & Portbo­lagets väg till hållbart arbetsliv och utrymme för strategiska frågor den 3 december. 

Välkommen att inspireras till utveckling tillsammans med Göteborgs Tekniska College och Produktionslyftet.

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan