Skip to content

Programmering 10 YH-poäng

Datum: 06 decPlats: Volvo Torslanda | distans

För dig som är tekniker idag eller har arbets­livs­er­fa­renhet inom en tvärfunk­tionell roll i industrin och vill kompe­tens­ut­veckla dig inom det absolut senaste i smart industri. 

Lär dig grunderna i C++

Berör grund­läg­gande program­me­rings­koncept med hjälp av program­me­rings­språket C++, vilket är vanligt förekom­mande i industrin. Kursen behandlar datatyper, operatorer, uttryck, satser, funktioner, arrayer, strängar, pekare samt objekt och klasser. Du lär dig också hur du skapar, utvecklar och anpassar objek­t­o­ri­en­terade appli­ka­tioner samt tillämpar datalogisk teori. Vidare lär du dig problem­lösning och problem­struk­tu­rering samt får inblick i program­me­ringens roll i infor­ma­tions­tek­niska sammanhang.

Förkun­skapskrav

  • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
  • Betyg i matematik 2
  • Yrkes­er­fa­renhet från en tvärfunk­tionell roll inom industrin i minst två år

Du läser helt på distans

Kursen bedrivs helt på distans på halvfart under 4 veckor.

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 10 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök senast 21 november

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan senast 21 november. Glöm inte att bifoga dina betyg och intyg. Antagning sker efter sista ansök­ningsdag och antag­nings­besked meddelas via mail till dig kort därefter.

Yrkeshögskolan: Ansökan till kurs på tom plats

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och/eller arbetsintyg.

Vilken kurs/kurser vill du ansöka till?