Skip to content

Retorik – konsten att övertyga

Datum: 05 majTid: 8.00-16.00Plats: Volvo Torslanda

Vissa kan tala så att andra lyssnar. Vissa får oftare gehör för sina åsikter. Vill du nå ut till dina medarbetare, kunder, chefer? Då är detta en utbildning för dig! Kursen äger rum 5 och 12 maj i våra lokaler i Volvo Torslanda. 

Blir en engagerad och medveten talare

Ta chansen och bli coachad i vad du behöver göra för att vässa dina retoriska kunskaper och få fram ditt budskap. Retoriska begrepp och modeller kommer att gås igenom med tyngdpunkt på argumentation. Vi kommer att jobba med målgruppsanpassad presentation och diskutera hur du kan vända och få en publik med dig istället för mot dig. Vi tar också upp härskartekniker och hur man kan bemöta dessa.

Innehåll

  • Ethos, Logos, Pathos
  • Inventio, Dispositio, Elocutio, Memoria, Actio
  • Feedback

Kursens upplägg

Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar. Vi kommer att gå igenom flera olika retoriska begrepp som är kopplade främst till argumen­ta­tions­teknik samt hur du rent konkret kan få nytta av begreppen i ditt arbete. Du kommer också att filmas dag 2 så att du själv kan bedöma dina styrkor och svagheter.

Covid ‑19

Göteborgs Tekniska College följer Folkhälso­myn­dig­hetens rekom­men­da­tioner. För att uppnå detta måste vi alla hjälpas åt att följa några enkla riktlinjer när vi möts i våra lokaler.

Läs mer

Öppen utbildning

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra och dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag. 

5/5: Retorik – konsten att övertyga

Kontakta oss för mer information

Foto av Noomi Bergström
Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig

Läs mer om utbildningen