Skip to content

CE-märkning och kollaborativa robotar

Datum: 09 marsTid: 9.00 - 11.00Plats: online | zoom

Alltef­tersom roboti­sering och automa­ti­sering ökar i svensk industri dyker nya typer av utmaningar upp. En av dessa är hur man ska hantera CE-märkningen i kombination med en kolla­bo­rativ robot. 

CE-märkningens grunder och utmaningarna med kollaborativa robotar

Traditionella robotceller står bakom skyddsväggar och på samma fysiska plats hela tiden. De utför också i princip samma sak under en längre period. Kollaborativa robotar ger andra möjligheter, de förväntas ställa om snabbt och kunna utföra många olika uppgifter. Det är inte helt ovanligt att dom också flyttas från en plats i verksamheten till en annan. Dessutom saknas fysiska säkerhetsburar eftersom roboten automatiskt ska stanna vid beröring.

I denna utbildning går vi tittar vi närmare på CE-märkningens grunder och fokuserar på utmaningarna med kollaborativa robotar. Vi kommer också att gå igenom direktiv, standarder, sammansatta maskiner och ombyggnad av utrustningar.

Program

09.00 Kort inledning och information om Robotlyftet
09.10 Föreläs­ningspass 1
10.00 PAUS
10.10 Föreläs­ningspass 2
10.30 Frågestund & diskussion
10.55 Avslutning och utvärdering

Anmälan

Tack vare finan­siering från Robotlyftet är kursen kostnadsfri. Uteblivet deltagande debiteras dock med 300 kr. 

Anmäl dig senast 8 mars.

Anmäl dig här

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan