Skip to content

SAM - sekvensbaserad aktivitets- & metodanalys

Datum: 26 aprPlats: Volvo Torslanda

Ta chansen och anmäl dig till vår populära utbildning i SAM — sekvens­ba­serad aktivitets- & metodanalys. Kursen äger rum i våra lokaler i Torslanda 26 – 30 april. 

För dig som är produktionstekniker, operatör eller specialist inom t.ex. konstruktion

SAM är ett gemensamt verktyg för såväl produk­tions­tek­niker, operatörer som speci­a­lister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som analysera tidsåtgång.

Innehåll

  • Bakgrund och motiv till arbetsmätning
  • Olika arbets­mät­nings­tek­niker – en jämförelse
  • Helhetssyn – Metod­ar­betets roll i en kundor­der­styrd organisation
  • SAM-systemets regelverk och tillämpningar
  • Tillämp­nings­former, noggrannhet och metodutveckling

Målgrupp

Utbild­ningen vänder sig till dig som arbetar som produk­tions­tek­niker, operatör eller som specialist inom t ex konstruktion, beredning och produktion.

Utbild­ningsmål

Utbild­ningen ger dig kunskaper och färdigheter i analys av manuellt monte­rings­arbete enligt MTM.

Förkun­skaper

Grund­läg­gande produk­tions­teknik eller motsvarande.

Examination

Utbild­ningen är en behörig­hetskurs med tillhörande examination. Regelverk för exami­ne­ringen är utfärdat av MTM – Föreningen i Norden som också utfärdar intyg efter godkänt kunskapstest.

Öppen utbildning

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra och dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag.

Bli vår partner

Vi söker partner­fö­retag för långsiktig samverkan kring utbildning och utveckling.

Läs mer

26/4: SAM - sekvensbaserad aktivitets- & metodanalys

Kontakta oss för mer information

Foto av Viktor Gustavsson
Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Anmäl dig