Skip to content

SAM - sekvensbaserad aktivitets- & metodanalys

Datum: 01 marsPlats: Torslanda

Anmäl dig direkt till vår populära utbildning i SAM — sekvens­ba­serad aktivitets- & metodanalys. Kursen äger rum i Göteborgs Tekniska Colleges lokaler i Torslanda under totalt fem dagar; 1 — 5 mars 2021

SAM är ett gemensamt verktyg för såväl produk­tions­tek­niker, operatörer som speci­a­lister med funktionen att kunna dokumentera såväl arbetsmetod som analysera tidsåtgång.

Ca 10 dagar innan utbild­nings­start kommer du att få ytterligare information från oss om exakt tid och plats för utbildningen. 

Öppen utbildning — boka nu!

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra. Dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara på vår hemsida. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. 

Detta är en service riktad främst mot våra Partner­fö­retag. Läs mer om hur du kan bli Göteborgs Tekniska Colleges Partner


← Till startsidan

Anmäl dig