Skip to content

Hållbarhet med hjälp av additiv tillverkning

Tid: 09:30-15.00 Plats: Textile Fashion Center, Borås eller Online

Additiv tillverkning är en av de resurssnåla tillverk­nings­me­toder som vid sidan av mer cirkulära materi­al­flöden behövs för att göra den framtida industrin mer hållbar. Men vad innebär det och hur kan 3D-printing bidra till ökad hållbarhet för ditt företag i praktiken? Du kommer få massvis med exempel på detta under 3D-Actions seminarium den 25 april! Dessutom ingår en rundvandring på Textile Fashion Center för dig som deltar på plats.

Hållbarhet med hjälp av additiv tillverkning

Additiv tillverkning är som bekant en tillverkningsteknik som erbjuder en lång rad fördelar inom ett flertal områden, däribland hållbarhet. Några av fördelarna är att individuella kundbehov kan mötas genom produktion av skräddarsydda komponenter, användning av nya bio-baserade material, återanvändning av material, tillverkning av lättare komponenter, minskad materialåtgång och minskat spill samt nya möjligheter för reparationer av befintliga maskiner.

Dessutom öppnas nya möjligheter för print-on-demand och att kunna tillverka närmare kunden och därmed minska behovet av både lagerhållning och transporter.

Vid seminariet delar representanter från både stora och små företag med sig av hur de arbeter med att uppnå ökad hållbarhet på olika sätt med hjälp av additiv tillverkning. Du får också möjlighet att diskutera ditt företags frågor med forskare och applikationsingenjörer från RISE, Chalmers och deltagande företag.

Visning av Textile Fashion Center

Platsen för dagen är Textile Fashion Center i Borås och självklart får du en guidad visning av den infrastruktur och de möjligheter som finns att tillgå där.

Det här seminariet upplevs bäst på plats i Borås. För dig om inte kan vara med på plats finns möjlighet att delta digitalt 10:00 – 12:00 och 13:30 – 15:00. Anmälan krävs, läs mer nedan.


Program

09:3010:00 Kaffe och smörgås, för dig som vill

10.0010:15 Intro­duktion till projektet 3D-Action och dagens tema Hållbarhet med hjälp av additiv tillverkning”
Seyed Hosseini från RISE och Goran Aliskanovic från IUC Sjuhärad

10:1510:45 Ocean-LSAM: Envisioning a global network of circular micro­factories med Jon Erik Borgen, Ocean Tech Hub LDA

10:4511:00 Paus

11:0011:30 Hårda material för ökad hållbarhet
Magnus Bergman, VBN Components

11:3012:00 Hållbar 3D-printing på riktigt — FDM-tekniken och dess materi­al­möj­lig­heter med Christofer Åhman, Add North

12:0013:00 Lunch

13:0013:30 Visning av Textile Fashion Center

13:3014:00 Laser Cladding för en cirkulär ekonomi med Marcel Escursell, SKF

14:0014:15 Paus

14:1514:45 Talare 5TBD

14:4515:00 Avslut och summering

15:0015:30 Eftersnack, möjlighet att diskutera indivi­duella frågor med 3D-Action och talare

Praktisk information och anmälan

Eventet hålls som en del av 3D-Action. Projektet drivs av RISE, Chalmers, IUC Sverige, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC Skövde, och oss på Göteborgs Tekniska College med stöd av Västra Götalands­re­gionen och Europeiska regionala utveck­lings­fonden. Eventet är helt kostnads­fritt med 100 platser tillgängliga på plats och obegränsat antal online.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan