Skip to content

Besök RISE:s testbädd för batterisäkerhet

Tid: 09.30 - 14.00 Plats: RISE Borås, Brinellgatan 4

Vad behöver du som företag ha koll på när du hanterar batterier samt vilka testbäddar för batte­ri­provning finns? Tillsammans med nätverket Industriell Dynamik genomför vi i ett kostnads­fritt och spännande seminarium för företag som vill få en god överblick över batterier och batte­ri­sä­kerhet. Dessutom får du en unik möjlighet att besöka RISE:s testbädd för batterier och ta del av det senaste inom forskningen om batterisäkerhet.

Missa inte denna unika möjlighet att besöka RISE testbädd i Borås

Seminariet med namnet Introduktion till batteriområdet – med fokus på Litium Jonbatterier är en spännande halvdag som ger dig en bred bild av batteri och batteriteknik. Industriell Dynamik jobb är att fungera som ditt företags egen rådgivare och praktiskt stötta dig i teknik- och affärs­ut­veck­lings­frågor. Jan Andersson, VD IUC Sjuhärad, kommer att berätta mer om Industriell Dynamik och vad de gör under starten av dagen.

Susanna Kindberg, projektledare och samordnare av Testing-Inspection-Certification på RISE, kommer att prata finansieringsmöjligheter inom utvecklingsprojekt med fokus på just hållbarhet. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner som samverkar med företag, akademi och offentlig sektor för att bidra till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv och hållbarare samhälle.

Innan lunch kommer vår verksamhetsledare Anna Cato Moe berätta mer om hur du kompetenssäkrar dig och ditt företag för framtiden inom batteriteknik.

Efter lunch kommer du sedan få mer information om SEEL Swedish Electric Transport Laboratory som drivs av RISE och Chalmers Tekniska Högskola. Du kommer få veta mer labbombyggnaden, men också få en unik visning batterilabbet och testbäddarna tillsammans med Mattias Viktorsson, Projektledare på RISE.

Upplägg

09.3009.45 Välkomna. Kort om Industriell Dynamik med Jan Andersson, VD IUC Sjuhärad 

09.45- 11.25 Vad händer inom batte­ri­om­rådet? Vad behöver du som företag känna till och vilka testbäddar för batte­ri­provning finns? med Robert G Johansson, Forsknings- och Utveck­lingsin­genjör på RISE. Inkl. 15 min kaffepaus 

11.2511.40 Finan­sie­rings­möj­lig­heter för utveck­lings­projekt med Susanna Kindberg, projekt­ledare och samordnare av Testing-Inspection-Certi­fi­cation, på RISE 

11.4012.00 Kompe­tens­för­sörjning – hur säker­ställer vi den inom batte­ri­om­rådet? med Anna Cato-Moe, verksam­hets­ledare Göteborgs Tekniska College 

12.0013.00 Lunch (Industriell Dynamik bjuder) 

13.0014.00 Visning av batte­ri­labbet på RISE och info om SEEL och labbet som nu byggs med Mattias Viktorsson, Projekt­ledare på RISE.

Praktisk information och anmälan

Eventet riktar sig främst till våra partnerföretag, men även du som är intresserad av att få en överblick om batterier och vad batteriprovning kan göra för ditt företag är varmt välkommen. Denna spännande halvdag är helt gratis och kommer ta plats i RISE lokaler i Borås.

Sista anmälningsdag är 1 oktober och anmälan sker via oss nedan:

Vill du redan nu veta mer om hur du kan kompe­tens­säkra ditt företag?

Senaste nytt! Som första samar­bets­partner i Sverige erbjuder vi nu EBA Academys’ högkva­li­tativa utbildningar inom batte­ri­teknik till dig och ditt företag. Online­utbildningar från EIT InnoEnergy och EBA är framtagna av inter­na­tio­nella aukto­ri­teter på hållbar energi — både från forsk­nings­världen och näringslivet. 

Utbild­ningarna kombineras med fördel med labora­tioner och praktiska övningar på vårt lärcenter i Torslanda. En kombinerad lärprocess, blended learning path, går att anpassa efter just era behov. Kontakta oss direkt för mer information om hur vi kan hjälpa dig att skräddarsy er väg framåt.

Våra utbildningar inom elfordon och batteriteknik

I samverkan med Industriell Dynamik

Industriell Dynamik består av 16 medlems­or­ga­ni­sa­tioner, tex. Business Region Göteborg, Connect, RISE, IUC:er och högskolor och som alla bidrar med unik kompetens kring indust­riellt företagande. Att Göteborgs Tekniska College från och med 2021 ingår i Industriell Dynamik innebär att vi får ännu bättre möjligheter att förse ditt företag med rätt expert­kom­petens för just era utvecklingsbehov.

Goteborgs tekniska college logotyp rod RGB
IUC Sjuharad logotyp
ID logo svart
Logotyp Rise

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan

Anmäl dig