Skip to content

Six Sigma Green Belt

Plats: Volvo Torslanda

Nu erbjuder vi dig som önskar fördjupade kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys en spännande utbildning i Six Sigma Green Belt. Kursen omfattar föreläs­ningar, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg samt kunskap om DMAIC-processen.

Du får kunskaper om DMAIC-processen

Utbildningens mål är att ge kunskaper om hur variationen i en process ska angripas, mätas analyseras och styras. Eftersom syftet med Six Sigma är att öka kundnöjdhet och minska kvali­tets­brist­kost­nader genom fakta­ba­serade beslut, tränas du i att hitta mätbara faktorer och grundor­saker samt följa upp resultaten.

Innehåll

  • DMAIC – metodiken
  • Statis­tis­ka­nalys
  • Duglig­hets­studie
  • Faktor­försök
  • Styrning

Viktiga datum

  • 31 mars - 1 april
  • 25-26 april

Utbildare med erfarenhet — Emina Atic

Emina är kvali­tets­expert och certifierad i Six Sigma Black Belt. Hon har en pedagogisk examen och en gedigen bakgrund från industrin. Emina är en inspi­re­rande och populär lärare som undervisar i kurser såsom kvali­tets­teknik, hållbarhet och logistik. 

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och alal funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbättringsarbete.

Förkun­skapskrav

Certifikat i Six Sigma Yellow Belt samt Matematik 2 eller motsvarande. 

Certi­fi­ering

Certi­fi­ering till Green Belt erhålls efter godkänt resultat på kunskapstestet.

Kostnad

Kursen kostar 15 800 kr exkl. moms. Frukost, lunch och fika ingår.

31/3: Six Sigma Green Belt

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig