Skip to content

Six Sigma Yellow Belt

Tid: 8.00-16-00 Plats: Volvo Torslanda

Nu erbjuder vi dig som önskar grund­läg­gande kunskaper inom systematisk problem­lösning och analys en spännande utbildning i Six Sigma Yellow Belt. Kursen omfattar föreläs­ningar, praktiska tillämp­ningar av Six Sigma-verktyg samt kunskap om DMAIC-processen.

Du får kunskaper om DMAIC-processen

Utbildningens syfte är att ge kunskaper om systematisk problemlösning med fokus på att definiera, mäta och analysera ett problem. Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om variation och förstå skillnad mellan naturlig och signifikant variation samt hur man angriper den med hjälp av olika kvalitetsverktyg. Kursen omfattar både teori och en del praktiska övningar.

Innehåll

  • Begreppet Six Sigma
  • Spridning och variation
  • Systematiskt angreppssätt
  • DMAIC – från problemformuleringen till styrning av processen
  • Kvalitetsverktyg, teori och tillämpning

Viktiga datum

  • 7-8 februari
  • 28 februari - 1 mars

Utbildare med erfarenhet

Utbildningen hålls av två erfarna och kunniga utbildare.

Emina Atic

Emina är kvali­tets­expert och certifierad i Six Sigma Black Belt. Hon har en pedagogisk examen och en gedigen bakgrund från industrin. Emina är en inspi­re­rande och populär lärare som undervisar i kurser såsom kvali­tets­teknik, hållbarhet och logistik. 

Johannes Persson

Johannes arbetar som utbild­nings­konsult och Lean Six Sigma coach. Han har en lång erfarenhet från industrin och med mycket goda pedagogiska färdigheter handleder han både individer och grupper mot uppsatta mäl. Johannes har genom åren medverkat i flera projekt och coachat små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. 

Målgrupp

Utbild­ningen riktar sig mot alla nivåer och alal funktioner i en organi­sation där det finns behov av förbättringsarbete.

Förkun­skapskrav

Inga förkun­skaper krävs. 

Certi­fi­ering

Certi­fi­ering till Yellow Belt erhålls efter godkänt resultat på kunskapstestet.

Kostnad

Kursen kostar 10 800 kr exkl. moms. Frukost, lunch och fika ingår.

7/2 : Sig Sigma Yellow Belt

Kontakta Viktor Gustavsson för mer information

Foto av Viktor Gustavsson

← Till startsidan

Anmäl dig