Skip to content

Smart underhåll & dataanalys 30 YH-poäng

Datum: 08 decPlats: Volvo Torslanda | distans

En spännande utbildning för dig som redan arbetar inom industrin och vill bygga på dina kunskaper och lära dig mer om digitala processer för smart underhåll! Utbild­ningen bedrivs i 50 % takt och består av regelbundna träffar i våra lokaler vid Volvo Torslanda i kombination med distansstudier. 

Teori varvas med praktik

Utbildningen fokuserar på teori kring smart underhåll och vad det innebär i praktiken. Även en stor del praktiska kunskaper förvärvas med denna utbildning där du får lära dig verktygen som behövs för att analysera data och förstå processen bakom arbetet.

Utbildningen fokuserar bland annat på digital information, grundläggande programmeringskoncept i Python samt uppbyggnad i databashantering. Efter avslutad kurs kommer du att bland annat ha förståelse för hur man genom dataanalys kan identifiera orsaker till avvikelser samt att självständigt ta fram metod för smart underhåll i en specifik produktionsutrustning

Förkun­skapskrav

 • Gymna­si­e­examen, eller motsvarande kunskaper från yrkeserfarenhet
 • Ett års yrkes­er­fa­renhet från indust­riellt underhåll

Kombination av studier på plats och distans

Fysiska träffar äger rum i våra lokaler vid Volvo Torslanda på onsdagar med start 8 december.

Utbild­ningens mål

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskap om:

 • om smart underhåll och dess möjligheter
 • om olika sätt att skicka digital information, ev. begräns­ningar, säkerhet, prestanda samt kraven från industrin av dess förläggning och användning vid val av olika överföringsmedier
 • om grund­läg­gande program­me­rings­koncept i Python såsom in- och utmatning av information till ett dator­program, datatyper, funktioner, selektioner och iterationer
 • om uppbyggnad i SQL/​databashantering om olika sensorer och givare för mätning av maskin och process

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i:

 • att koppla ihop olika sensorer med exempelvis en agent eller en PLC med OPC/UA-gränssnitt
 • att identifiera hårdva­ru­kom­po­nenter samt I/O gränssnitt och API
 • att skriva specifika program med Python/​Jython som programmeringsspråk
 • att använda sig av en SQL-databas att identifiera och samla in avvikelser i en produk­tions­process för att ta nästa steg mot ett preskriptivt underhåll
 • att genom dataanalys identifiera orsaker till avvikelser att kunna välja rätt sensor för rätt applikation

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser i:

 • att själv­ständigt kunna ta fram en metod för smart underhåll i en specifik produktionsutrustning

Studiemedel

Utbild­ningen bedrivs inom ramen för yrkes­högskolan och berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kursintyg

Vid godkänt resultat får du 30 YH-poäng registrerade samt ett kursintyg.

Ansök direkt för att säkra en plats

Du ansöker till utbild­ningen via formuläret nedan och antag­nings­besked meddelas via mail till dig inom kort.

Yrkeshögskolan: Ansökan till Smart underhåll & dataanalys

Bifoga betyg och arbetsintyg.

Kontakta oss för mer information

Foto av Johannes Persson
Foto av Andrea Palmberg

← Till startsidan

Anmäl dig

Bifoga betyg och arbetsintyg.