Skip to content

Speech - Effective communication

Datum: 07 aprTid: 8.30-16.30Plats: Livestream | Teams

Successful people are often charac­te­rized by their ability to catch the attention of their audience. Everybody can get better at delivering a message and keeping the audience interested. You can learn how to catch the audience’s interest – and keep them curious about what you have to say.

Course overview

During the course we focus on:

  • The trademarks of a good presentation
  • How to deal with speech anxiety
  • Short presen­ta­tions in front of an audience
  • Tools to win over a difficult audience
  • How to success­fully convince your listeners
  • How to catch the audience’s attention with a striking introduction
  • Different rhetorical models and figures of speech
  • How to conclude a presen­tation in a memorable way
  • Evaluation and self-assessment as tools to improve as a presenter

Öppen utbildning — boka nu!

Alla utbildningar i vårt breda utbud går att skräddarsy och boka specifikt utifrån ditt företags behov. Men några kurser vill vi lyfta fram lite extra. Dem gör vi tillgängliga som öppet bokningsbara på vår hemsida. Det innebär att medarbetare eller HR-ansvariga på olika företag kan gå in och boka en öppen kursplats och när gruppen är full genomför vi utbild­ningen på angivet datum. 

Detta är en service riktad främst mot våra partnerföretag. 

Bli vår partner

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan

Läs mer om utbildningen