Skip to content

Lär känna Göteborgs Tekniska College

Tid: 8.00-11.30 Plats: GTC, Personalvägen 17

Nu erbjuder vi våra partner­fö­retag och andra nyfikna att träffa oss på Göteborgs Tekniska College AB för se våra moderna och tekniktäta lokaler, träffa några av våra lärare samt våra fantastiska skolam­bas­sa­dörer som ger en rundvandring. Vi avrundar med en spännande guidad rundtur av Volvofabriken.

Studiebesök och inblick i vår verksamhet

Nu bjuder vi in till en spännande halvdag där du och dina kollegor får möjligheten att lära känna oss och vår verksamhet! Ni får en rundtur av våra lokaler där vi utbildar på både gymnasial och efter-gymnasial nivå i industritekniska ämnen.

Vi tar en fika och möter några av våra utbildare som är experter på olika områden och ämnen som är produktionsnära och relevanta för tillverkningsindustrin. Halvdagen bjuder inte bara på en fantastisk möjlighet att se mer av vår verksamhet, utan även en "go-fika" och nätverksmöjligheter. Vi vill träffa dig!

Vårt nära samarbete med våra ägarbolag

Vi avrundar studie­be­söket för den som vill med en möjligheten att åka Blå Tåget och få en spännande inblick i Volvo Cars produktion. Från plåtrulle till färdig bil och den spännande inter­ak­tionen mellan människa och robot. Vi ägs delvis av båda Volvo­bo­lagen, vårt nära samarbete möjliggör inte bara vår position i industrins epicentrum Volvo Torslanda — det ger också en stark och stadig grund att stå på i industri­bran­schen. Många av våra företags­utbildningar har haft grund i kompetens­behov hos Volvo­bo­lagen och vi har blivit experter på att omvandla kompetens­behov till kompe­tens­ut­veckling och utbildningar som ser till dessa behov. Vi applicerar samma expertis på branschens och våra partner­fö­retags behov, allt för att kompe­tens­för­sörja industrin för framtiden.

Agenda för dagen

8.00 Vi möts i TK-porten på Volvo Torslanda
8.15 Rundvandring med våra fantastiska skolam­bas­sa­dörer i våra lokaler på Volvo
8.45 Fika att ta med på mötena med våra experter
9.009.30 Kom och möt en av våra experter för att bli inspirerad inom ett produk­tions­re­la­terat ämne
9.30 Blå Tåget hämtar och ger en rundtur av Volvo Torslanda
11.30 ca Avslutande ord och gemensam promenad till TK-porten 

Främst för partners

Denna spännande aktivitet är främst för våra partner­fö­retag men vi vänder oss även till er som är nyfikna, dock kommer förtur ges till partner­bolag om intresset är stort. Partner­skapet med oss har mycket att erbjuda, bland annat spännande aktiviteter där målet är att utveckla er verksamhet och därmed stärkt konkur­rens­kraft . Intresserad av att bli partner­fö­retag med oss på Göteborgs Tekniska College? 

Läs mer här!

Anmälan

Vi har totalt 28 platser tillgängliga på tåget som tar oss runt Volvo Cars fabriker. Detta innebär ca 2-3 personer per företag, skriv namn nedan. Sista anmälningsdag är 8 september!

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström

← Till startsidan