Skip to content

Produktionsinnovation

Datum: 23 marsTid: 9.00 - 12.00Plats: online | zoom

I en värld med snabba föränd­ringar ställs stora krav på företag att utveckla sin produktion, inte bara för att överleva utan också för att bidra till ett hållbart samhälle. Det handlar inte längre om att enbart förbättra befintlig produktion utan också om att kunna tänka nytt och fånga möjligheter. Delta i denna teknikworkshop och påbörja resan mot förhöjd innova­tions­kraft och ökad lönsamhet i din produktion! 

Varför jag?

Har ni framtidssäkrat er produktion? Nyttjar ni medarbetarnas kreativitet och kompetens till fullo? Har ni innovationsberedskap som kan omvandla störningar till lönsamma möjligheter?

Vad är innovation?

Innovation, till skillnad från idéer och uppfinningar (inventions), handlar inte enbart om utvecklingen av nytänkande lösningar utan involverar även utveckling av praktisk implementation. Därför är det i praktiken betydligt viktigare att ha god innovationsförmåga än enbart förmåga att producera nytänkande lösningar. Givetvis gäller detta även producerande verksamheter där produktionsinnovation har en viktig roll för att skapa hållbar produktion. Genom nya perspektiv och arbetssätt kan produktionsinnovation bidra till mer konkurrenskraftig, attraktiv och kompetensutvecklande verksamhet.

Vad får jag med mig?

Nya perspektiv på innovationsförmågans roll inom det producerande företaget. Du får aktivt delta och lära dig mer om produktionsinnovation, olika typer av innovationer och varför det är så viktigt att kunna leda innovationsarbetet. Du får även inblick i praktiska exempel på hur företag hanterat olika produktionsutmaningar genom innovativa lösningar samt diskutera med representanter från andra företag.

Program

08.55 Välkomna att logga in. 

09.00 Intro­duktion av workshop. Presen­tation av deltagare och några Menti-frågor.

09.40 Produk­tions­in­no­vation med aktivt deltagande och indust­riella exempel.

10.10 PAUS

10.20 Breakout 1: Era exempel på produktionsinnovation

10.45 Breakout 2: Vad främjar produk­tions­in­no­vation hos er

11.00 Breakout 3: Förbättringspotential

11.20 PAUS

11.30 Summering och reflek­tioner. Nästa steg.

12.00 Avslutning

Anmälan

Workshopen är kostnadsfri men kräver anmälan. För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag. 

Direkt till anmälningsformuläret

I samverkan med LTU, RISE och IUC Sverige

Produk­tions­in­no­vation leds av professor Anna Öhrwall Rönnbäck och biträdande lektor Lisa Larsson samt dokto­ran­derna Mattias Hedman och Hossein Rahnama vid Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan