Skip to content

Teknikworkshop: Additiv tillverkning med Optipam

Datum: 21 oktPlats: Zoom-möte

Industrin har tradi­tio­nellt haft tre huvud­sakliga tillverk­nings­me­toder att välja mellan: gjutning, svetsning och skärande bearbetning. De senaste 30 åren har teknik för ytterligare en tillverk­nings­metod utvecklats; 3D-printning eller additiv tillverkning. Denna teknik passar väl in i en värld av snabba föränd­ringar och workshopen ger en inblick i tekniken och insikter i vilka typer detaljer som är lämpliga för tillverk­nings­me­toden så att man kan skapa nya affärsmo­deller med ökad konkurrenskraft.

Varför jag?

Behöver ni få en introduktion kring området additiv tillverkning? Är ni intresserade av att förstå mer kring hur den används, vilka begränsningar och möjligheter det inbegriper? Vill ni inspireras av hur andra använder tekniken som är speciellt utpekad inom Industri 4.0?

Vad är additiv tillverkning?

Det är en tillverkningsmetod som numer i Sverige oftast benämns som AM, som i förkortningen till Additive Manufacturing. Tekniken har fått ett allt större industriellt intresse det senaste årtiondet och den kan genom sina speciella egenskaper konkurrera med traditionella metoder inom en mängd olika branscher såsom flyg, rymd, energi, medicin men även inom annan tillverkande industri.

Vad får jag med mig?

Du kommer att få en aktuell nulägespresentation kring området generellt och vi kommer att ha ett speciellt fokus mot AM i metall. Du kommer att få en inblick i hur andra företag har valt att nyttja tekniken och du kommer aktivt att diskutera hur tekniken skulle kunna nyttas i ditt företag i diskussion med representanter från andra företag. Vi avslutar workshopen med en framtidsspaning.

Agenda

08.25 Välkomna att logga in
08.30 Intro­duktion av workshop. Presen­tation av deltagare och några Menti-frågor
08.50 Additiv tillverkning med indust­riella exempel och bensträckare
10.15 PAUS
10.30 Grupp­dis­kus­sioner
11.00 Uppföljning och redovisning
11.20 Framtids­spaning
11.50 Summering och reflek­tioner
12.00 Avslutning

Praktisk info

När: Onsdag 21 oktober kl. 8:2512:00
Var: Anslut till workshoppen via Zoom-länk, skickas efter anmälan
Kostnad: Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan.
Anmälan: Senast 15 oktober 

Anmäl dig här

Mer info: Anna Cato Moe anna.​cato.​moe@​gtc.​com (0708581936)


Additiv Tillverkning (Mittu­ni­ver­si­tetet)

Workshopen leds av Lars-Erik Rännar, professor i maskin­teknik med inriktning additiv tillverkning, som har forskat inom området under 20 år. 


← Till startsidan