Skip to content

AI-baserad bildanalys för kvalitetskontroll i tillverkande industri

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt

Hur kan AI hjälpa till att automatiskt upptäcka kvali­tets­brister i produk­tionen? Lär dig mer om den stora potential som finns i användandet av maski­nin­lär­nings­tek­niker för bildanalys och låt dig inspireras av möjligheterna. 

Fokus på hur ditt företag kan starta resan mot hållbar produktion

Workshoppen ger insikt i den senaste generationen av industriella vision-system som använder sig av AI-baserad bildanalys. Deltagarna får en introduktion till maskininlärningstekniker och en insikt i hur kraftfulla dessa tekniker kan bli när de kombineras med ett kamerasystem för att kontrollera kvalitet i produktionen.

Workshoppen ger också exempel på olika industriella problem som är lämpliga att lösa med AI-baserad bildanalys samt en introduktion till vilka egenskaper det är hos problem som gör dom mer eller mindre lätta att lösa med hjälp av maskininlärningstekniker.

Hålls av Anna Syberfeldt, professor i produktionsteknik, Högskolan i Skövde.

För vem?

Teknikworks­hoppen riktar sig till dig som inte har några tidigare kunskaper inom maski­nin­lärning eller AI-baserad bildanalys. Du jobbar inom tillver­kande industri där ni ser potential att upptäcka och hantera kvali­tets­brister i produktionen.

Praktisk information och anmälan

Workshoppen hålls digitalt och är helt gratis. Länken skickas ut innan workshoppen till anmälda. 

Anmäl dig här

Teknikworkshop ♥ Produktionslyftet

Teknikworks­hoppar (TWS) ger möjlighet för främst indust­riella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forsk­nings­projekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projekt­om­rådet möts. Innehållet är en kombination av kunskaps­till­försel från projektet, dialog och grupp­dis­kus­sioner utifrån företagens egna fråge­ställ­ningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forsk­nings­projekt utifrån företagens behov.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan