Skip to content

Cirkulär ekonomi

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt

Vill du lära dig mer om cirkulära affärsmo­deller och hur ditt företag skapa mer miljövänlig produktion? Hållbarhet är i fokus inom industri och teknik idag, så även för denna teknikworkshop med fokus på att lära dig mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi. Resan måste börja någonstans, varför inte lära dig mer om hur?

Fokus på hur ditt företag kan starta resan mot hållbar produktion

Vi alla förstår att vi bör ställa om till en mer klimatneutral produktion. En stor del av världens produkter har designats utifrån logiken produktion–användning–kassation, vilket så småningom tömmer planetens resurser (linjär ekonomi).

En cirkulär ekonomi syftar istället till att minimera avfall, förlänga produktens livslängd, underlätta hållbara och cirkulära strategier (reparation, återanvändning, återtillverkning mm.) samt att underlätta återvinning av det som blivit över. En cirkulär ekonomi bygger långsiktig motståndskraft, ger affärsmässiga och ekonomiska möjligheter och skapar miljö- och samhällsnytta och därmed bidrar till den globala omställningen.

För vem?

Den här Teknikworks­hoppen riktar sig till dig som vill veta mer om hållbarhet och cirkulär ekonomi och hur ditt företag kan börja och/​eller fortsätta resa mot mer cirkulära affärsmo­deller och produkter som ger positiva effekter till den gröna omställningen.

Under workshoppen arbetar vi aktivt med ett verktyg som hjälper dig att definiera cirku­la­ri­tetsmål för ditt företag. Du får ökad förståelse för cirkulär ekonomi, dess olika områden och cirkulära strategier samt indust­riella exempel på företag som arbetar med cirkulär ekonomi. Du får också ökad kunskap om hur miljö och ekonomi positivt kan gagnas av cirkulär ekonomi.

Medverkande

Hanna Lindén, forskare och Sandra Mattsson, projekt­ledare inom cirkulär ekonomi och materi­a­lef­fek­ti­vitet på RISE.

Praktisk information och anmälan

Workshoppen hålls via Zoom och är helt gratis. Länken skickas ut innan workshoppen till anmälda. Det finns limiterat med platser, anmäl dig redan idag!

Anmäl dig här

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan