Skip to content

Flexibel automation av plockprocesser och interntransporter

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt

Automation har potential att förenkla och optimera materi­al­han­tering inom både orderplock och intern­trans­porter med självgående vagnar. Men går det verkligen att automa­tisera alla delar? Finns det några särskilda moment i flödena där automation kan skapa både säkrare arbets­miljöer och spara tid och pengar?

Automatisera fler processer

Produktion2030, RISE och IUC Sverige välkomnar er till en teknikworkshop om automatiserad materialhantering i produktionsmiljöer under ledning av Robin Hanson, docent vid Chalmers tekniska högskola med specialisering inom produktionslogistik och materialhantering.

Han leder teknikworkshoppen där ni får insikt i den senaste forskningen kring hur flexibla automationslösningar kan vara värdefulla, även för orderplock av mindre volymer. Ni kommer även att få ta del av studier som undersökt hur självgående truckar och vagnar kan bidra till bättre flöden och en mer välfungerande internlogistik.

För vem?

Teknikworks­hoppen riktar sig till dig som leder, utvecklar och optimerar ditt företags intern­lo­gistik. Här har du chans att knyta kontakt med forskare och nätverka och utbyta erfaren­heter med andra företag.

Forskningen har genomförts i nära samarbete med ett flertal industri­fö­retag, exempelvis Väderstad AB, CEJN AB, Scania AB, Volvo Lastvagnar AB, dvs från olika branscher och härrör från projektet FAKTA (Flexible Automation of Kitting, Transport, and Assembly). Projektet genomfördes inom forsk­nings­pro­grammet FFI och byggde bland annat vidare på resultaten från det tidigare Produk­tion2030-projektet AKTA.

Praktisk information och anmälan

Workshoppen hålls digitalt och är helt gratis. Länken skickas ut innan workshoppen till anmälda. 

Anmäl dig här

Teknikworkshop ♥ Produktion2030

Teknikworks­hoppar (TWS) ger möjlighet för främst indust­riella små och medelstora företag (SMF) att ta del av och nyttja resultat från forsk­nings­projekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projekt­om­rådet möts. Innehållet är en kombination av kunskaps­till­försel från projektet, dialog och grupp­dis­kus­sioner utifrån företagens egna fråge­ställ­ningar, funderingar och utmaningar som de står inför och förberett inför dagen. De ger också möjlighet för forskarna att få indata till sin forskning och idéer till nya forsk­nings­projekt utifrån företagens behov.

Kontakta Johannes Persson för mer information

Foto av Johannes Persson

← Till startsidan