Skip to content

Skapa säkra hållbara arbetsplatser när människa och robot samarbetar

Tid: 09.00-12.00 Plats: Digitalt

Arbete där människa och robot samverkar blir allt vanligare, samarbetet väcker nya frågor kring arbets­sä­kerhet. Hur bedömer man exempelvis ergonomisk belastning i manuella arbets-moment och hur planerar man för säker hållbar automation där människa och robot arbetar tillsammans? Under teknikworks­hoppen Skapa säkra hållbara arbets­platser när människa och robot samarbetar får du lära dig mer om ämnet.

Workshop med fokus på ökad kunskap om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet

I dagsläget har eller planlägger allt fler företag för automation där operatörer och robotar samarbetar, så kallade kollaborativa applikationer. I den här teknikworkshoppen är fokus ökad kunskap om ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet.

Du får lära dig mer om hur man kartlägger ergonomisk belastning vid manuellt arbete, hur man planerar för en säker robotisering där operatör och robot samarbetar. Dessutom presenteras en guide för riskanalys med principer och vägledning för att planera, implementera och förändra arbetsplatser med säker flexibel robotisering. Du får också kunskap och vägledning om regler och riktlinjer för CE-märkning.

Teknikworkshoppar ger möjlighet för främst industriella små och medelstora företag att ta del av och nyttja resultat från forskningsprojekt inom Produktion2030. Forskare från projekt och företag med specifikt intresse för projektområdet möts. Just denna teknikworkshoppen är baserad bland annat på Produktion2030 projektet LoHiSwedprod som du kan läsa mer om här.

Medverkande

Presen­ta­tio­nerna görs av RISE medarbetare Magnus Widfeldt, Caroline Jarebrant, Sandra Mattsson, Björn Backman och Johan Hedberg.

Praktisk information och anmälan

Workshoppen hålls via Zoom och är helt gratis. Länken skickas ut innan workshoppen till anmälda. Det finns limiterat med platser, anmäl dig redan idag!

Anmäl dig här

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan