Skip to content

Prediktivt underhåll

Datum: 01 juniTid: 9.00 - 12.00Plats: Zoom

Vi har nöjet att erbjuda ännu en kreativ teknikworkshop i samverkan med IUC Sverige och Produktion 2030. Denna gång fokuserar vi på det viktiga arbete med prediktivt underhåll för hållbara affärsmodeller.

Prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller

Under workshopen presenteras erfarenheter av prediktivt underhåll för tjänstebaserade och hållbara affärsmodeller. Deltagarna får med sig det som i huvudsak krävs om man som företag vill närma sig mer tjänstebaserade affärsmodeller, avseende utvecklingsprocessen, underhåll och digitalisering.

Har ditt företag en plan för att minimera produk­tions­stör­ningar och kostnader för att kunna klättra på värdekedjan?

Tjäns­te­er­bju­danden i kontexten av digita­li­serad produk­tions­teknik ställer krav på ett struk­tu­rerat och medvetet arbetssätt avseende underhåll, system­till­gäng­lighet och datahan­tering. En avgörande poäng är att utveckla tjänsten kräver att tillgäng­lig­heten, vilken till stor del påverkas av underhållet, hanteras parallellt och tillsammans med kostnadsberäkningar. 

I den här workshoppen skapar vi nätverk mellan deltagande företag och forskare samt ger insyn i praktiska exempel på hur deltagande företag hanterar sina olika produk­tions­ut­ma­ningar. Ni ges även möjlighet att diskutera med repre­sen­tanter från andra företag och får med er viktiga aspekter som krävs om man som företag vill närma sig mer tjäns­te­ba­serade affärsmodeller. 

Workshopen leds av Prof. Magnus Löfstrand och Dr. Sean Reed från Örebro Universitet. 

Agenda

09.00 Välkomna att logga in. 

09.10 Intro­duktion av workshop. Presen­tation av deltagare 

09.30 Tjäns­te­in­no­va­tioner, tillgäng­lighet och kostnad. Indust­riella exempel.

10.10 Grupp­dis­kussion 1: Deltagande industrins exempel på möjligheter till tjäns­te­ba­serade affärsmodeller?

10.40 Grupp­dis­kussion 2: Vad skulle krävas hos respektive deltagande företag för att närma sig tjäns­te­ba­serade affärsmodeller?

11.10 Grupp­dis­kussion 3: Vilka vinster och risker ser deltagande företag med tjäns­te­ba­serade affärsmodeller?

11.50 Samman­fattning och nästa steg.

12.00 Avslutning.

Anmäl dig direkt

Workshoppen är kostnadsfri men kräver anmälan. 

För att få ut det mesta möjliga av dagen önskar vi att ni är minst två deltagare per företag.

Sista dag att anmäl­ningsdag är 25 maj.

Länk till Zoom skickas någon dag innan workshopen. 

Anmäl dig här

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan