Skip to content

Upptäck möjligheterna med additiv tillverkning 2

Datum: 26 janTid: 8.30 - 10.00Plats: Online

Är du nyfiken på additiv tillverkning — 3D-printing — och hur ditt företag skulle kunna använda tekniken? Det här är det andra seminariet i vår serie med tre frukost­se­mi­narium där du får veta mer om tekniken och hur den enkelt kan utnyttjas vid utveckling inom produkt­ut­veckling och produktion.

Skräddarsy och minska materialspill

Du får en inblick i hur de olika additiva tillverk­nings­tek­ni­kerna fungerar och hur de kan användas vid produkt­ut­veckling eller direkt i produk­tionen. Additiv tillverkning erbjuder en lång rad fördelar inom ett flertal områden. Några av fördelarna är att indivi­duella kundbehov kan mötas genom produktion av skräddar­sydda komponenter, minimalt materi­al­spill och konstruk­tioner som kan minska i vikt tack vare teknikens möjligheter att tillverka kompo­nen­terna lager-för-lager. 

Erfaren­heter av additiv tillverkning

Du får du också höra ett antal små- och medelstora företag dela med sig av sina erfaren­heter från att ha använt additiv tillverkning i sin produktion. De kommer att berätta vad de anser är de stora vinsterna, men också vad de haft för utmaningar under sin omställningsresa.

I samverkan med RISE och 3D-Action

Semina­rie­serien arrangeras av Göteborgs Tekniska College i samverkan med RISE och projektet 3D-Action, vars mål att öka medve­ten­heten och kunskapen om additiv tillverkning hos små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen.

Tre frukost­se­mi­narier

Frukost­se­mi­na­rierna är kostnadsfria för små och medelstora företag. 

Det tredje och sista seminarier i serien äger rum den 9 mars. 

Läs mer och anmäl dig nu! 

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan