Skip to content

Nya affärsmöjligheter med additiv tillverkning

Tid: 10.00 - 15.00 Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

Är du nyfiken på hur additiv tillverkning kan ge konkur­rens­för­delar och bidra till helt nya affärsmo­deller? Då är 3D-Actions nästa event den 27 september för dig! Lär dig mer om affärsmo­deller för additativ tillverkning, få en guidad tur av ASSAR Industrial Arena och avsluta med en workshop för att dela erfarenheter.

Fullspäckad heldag på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde

Detta 3D-Actions events fokus är "Nya affärsmodeller och ökad konkurrenskraft med hjälp av additiv tillverkning". Inleder dagen gör universitetslektor Henrik Barth som kommer berätta om affärsmodeller för additiv tillverkning – satsa eller avstå. Därefter delar två olika företag sina erfarenheter av hur additiv tillverkning lett till ökad konkurrenskraft och nya affärsmöjligheter för dem.

Platsen för dagen är ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde och där du även kommer få en du guidad visning av den infrastruktur och de möjligheter som finns att tillgå.

Diskutera och dela erfarenheter

Dagen avslutas med en "workshop" där du har möjlighet att ställa frågor, diskutera och dela erfarenheter med andra företag, experter på additiv tillverkning och projektets partner.

Medverkande

Henrik Barth från Högskolan i Halmstad berättar om nya affärsmo­deller – satsa eller avstå och företagen CEJN Group och GKN Aerospace Engine Systems delar sina erfaren­heter om hur additiv tillverkning lett till kortare ledtider, ökad produk­ti­vitet och nya affärer.

Praktisk information och anmälan

Eventet hålls som en del av 3D-Action. Projektet drivs av RISE, Chalmers, IUC Sverige, IUC Väst, IUC Sjuhärad, IDC Skövde, och Göteborgs Tekniska College med stöd av Västra Götalands­re­gionen och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta Anna Cato Moe för mer information

Foto av Anna Cato Moe

← Till startsidan