Skip to content

Så byggde Rototilt sin drömfabrik

Tid: 08.30-09.30 Plats: Online

Produk­tions­lyftet är projektet som fokuserar på att stötta och utveckla tillverk­nings­in­du­strin. Rototilt® Group AB i Vindeln gick in i Produk­tions­lyftets utveck­lings­program under 2008 och etablerade en bra grund i sitt Lean-arbete. Verksam­heten växte snabbt och de insåg snart att de skulle behöva bygga en ny fabrik för att möta kundernas efterfrågan, en fabrik som stöttade deras nya arbetssätt och principer. Ta del av Rototilts insikter under detta inspi­re­rande seminarium i regi av Produktionslyftet.

Ta del av Rototilts insikter och inspireras

Rototilt förvandlar grävmaskiner till effektiva redskapsbärare. Företaget utvecklar och tillverkar maskinfästen, tiltrotatorer, styrsystem, redskap och tekniska lösningar som gör det möjligt för grävmaskinister att arbeta med högre säkerhet, precision och effektivitet.

2014 tog Rototilt möjligheten att vara med i Produktionslyftet en andra gång i en fördjupande insats med fokus på layouter och flöden. Detta blev startskottet för arbetet med att skapa den egna drömfabriken.

Under seminariet kommer Rototilt berätta om hur de förberedde för en ny fabrik genom att genomföra förändringar och förbättringar i den befintliga anläggningen. De arbetade med volymscenarier, principer för layouter och flöden samt snabba, utmaningsdrivna tester av produktionsupplägg och produktionsplanering.

Arbetet mot enstycksproduktion i den tidigare fabriken gav insikter som påverkade utformningen av den nya anläggningen, men bidrog även till att utbyggnaden kunde skjutas upp tack vare att yta frigjordes. Den nya fabriken är resultatet av ett systematiskt och målmedvetet experimenterande och lärande, med bred förankring och involvering från ägare, ledning och medarbetare.

Under detta online-seminarium kommer Tord Johansson, produktionschef, och Simon Norgren, produktionsteknisk chef, från Rotolit medverka och dela med sig av sina erfarenheter. Modererar gör Produktionslyftets Anders Sörqvist och Birgitta Öjmertz. Missa inte detta spännande seminarium med handfasta tips och exempel från verkligheten!

Foton från rototilt.com

Produk­tions­lyftet

Vill ditt företag göra en liknande utveck­lingsresa som Rototilt? Vi är en del av Produk­tions­lyftet som erbjuder företags­program till främst tillverk­nings­in­du­strin, men även till företag från andra branscher. Principerna som tillämpas byggs på Lean, där utgångs­punkten är ditt företags styrkor och värderingar. Start­pro­grammet ger intro­duktion till föränd­rings­arbete, utveck­lings­pro­grammet agerar stärkande och stöttande och fortsätt­nings­pro­grammen är fokuserade på specifika områden. Allt med fokus på ditt företags förut­sätt­ningar och behov!

Läs mer

Praktisk information och anmälan

Aktiviteten arrangeras av projektet Produk­tions­lyftet i samverkan av bland annat RISE, IUC Sverige och Chalmers. Anmälan görs direkt via Produk­tions­lyftets hemsida!

Läs mer och anmäl dig här

Kontakta Günter Sand för mer information

Foto av Günter Sand

← Till startsidan