Skip to content

Ett unikt program med fyra delkurser

Inom ramen för programmet Electro­mo­bility erbjuder vi kurser i allt från allmän kännedom om elekt­ri­fi­e­ringens betydelse för vårt samhälle, till elsäkerhet och kunskap om olika batte­ri­system, laddnings­system och kraftkällor.

Awareness Electro­mo­bility

Kursen syftar till att skapa en medvetenhet om vad övergången till elekt­ri­fi­erade fordon innebär samt utgöra en intro­duktion till fortsatt utbildning och utveckling inom området. Kursen är fyra timmar lång och inga förkun­skaper krävs.

Läs mer

Batte­ri­system översikt

Ger en översiktlig kännedom om batte­ri­sy­stemets konstruktion och komponenter för arbete med batte­ri­system och lösa EV-komponenter i testmiljö, produktion eller efter­marknad. Kursen är 8 timmar lång och föreläs­ningar blandas med enklare labora­tioner med batterisystem.

Läs mer

Batte­ri­system litium-jon

Ger medarbetare som nyligen börjat arbeta med hård- eller mjukvaru­teknik till batte­ri­system för elekt­ri­fi­erade fordon kunskap om litium-jon-batte­ri­system elektriska prestanda och säker­hets­e­gen­skaper som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området. Kursen är två dagar lång och föreläs­ningar blandas med laborationer.

Läs mer

EV-Charging och Powersupply

Ger tekniker, mekaniker, konstruk­törer eller konsulter inom fordonsin­du­strin kunskap om laddstan­darder och system för kraftö­ver­föring som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området. Kursen är två dagar lång och som kursdel­tagare bör man ha grund­läg­gande kännedom om kemi och elektronik. 

Läs mer

1, 2, 3 kurser eller hela programmet

Vi erbjuder företag delkurs för delkurs eller hela programmet. Viktor Gustavsson som är säljan­svarig hos oss hjälper er gärna att hitta ett upplägg som passar just er!