Skip to content

Litium-jon-batte­ri­system är en av de vanligaste energikäl­lorna i elekt­ri­fi­erade fordon

Vi befinner oss mitt i en spännande föränd­rings­process med en övergång från fossil­drivna fordon till elekt­ri­fi­erade fordon. Litium-jon-batte­ri­system är idag en av de vanligaste energikäl­lorna i elekt­ri­fi­erade fordon. I den här kursen får deltagarna en fördjupad inblick i hur litium-jon-batte­ri­system är konstru­erade och vilken betydelse de har i utveck­lingen av framtidens hållbara drivlinor.

Föreläs­ningar varvas med labora­tioner i vårt egna kemilab

Den här kursen vänder sig till personer som nyligen börjat arbeta med hård- eller mjukvaru­teknik till batte­ri­system för elekt­ri­fi­erade fordon. Det kan vara tekniker, mekaniker, konstruktör eller kanske konsult inom fordonsin­du­strin. Syftet med kursen är att ge deltagarna kunskap om litium-jon-batte­ri­system elektriska prestanda och säker­hets­e­gen­skaper som förbe­re­delse för vidare arbete och studier inom området. Föreläs­ningar varvas med laborationer.

Kursen omfattning

16 timmar

Antal kursdel­tagare

Max 16 stycken

Kursmoment

 • Elektrokemi
 • Cellformat, celltyper och cellproduktion 
 • Material och leveranskedjan vid produktion av batte­ri­system litium-jon 
 • Batte­ri­sy­stemets livscykel och prestanda
 • Batte­ri­system litium-jon; laddning och åldrande 
 • Elektriskt modellering
 • Batte­ri­celler och design av batterisystem 
 • Hur reagerar litium-jon-batte­ri­system på värme och kyla? 
 • Battery Management Systems
 • Standarder, testning och mätning 
 • Framtiden för litium-jon-batterisystemet

Förkun­skaper

Kursen behandlar bl.a. de kemiska aspekterna av litium-jon-batte­ri­sy­stemet och därför är det bra om du har grund­läg­gande kännedom om kemi. Det är också positivt om du har tagit del av de programmets delkurserna Awareness Electro­mo­bility och Batte­ri­system översikt.

Vi kontaktar er gärna!

Vill ni veta mer om programmet Electro­mo­bility, delkur­sernas innehåll eller önskar ni en offert? Fyll i vårt formulär nedan så hör Viktor Gustavsson som är säljan­svarig hos oss av sig till er!

Intresseanmälan Electromobility

Våra företags­utbildningar

Har utveck­lingen i din bransch sprungit iväg utan att personalen har hunnit ställa om? Ser ni ett behov av flera och anpassade utbild­nings­former? Är det dags att växla upp samar­bets­för­mågan inom företaget? Vi kan utifrån ert företags unika behov dels skräddarsy helt nya och dels erbjuda befintliga företagsutbildningar.

Läs mer om våra företagsutbildningar