Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I december erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 och/​eller någon eller flera av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 att läsa en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 21 december. Ta chansen! 

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din utbild­nings­plats via svarsmail till Susanne Larsson, susanne.​larsson@​gtc.​com

Följ oss på Instagramkontot @goteborgstekniskacollege