Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar den särskilda behörig­heten en förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar i augusti/​september. Ta chansen!

Olika kurser beroende på vilken utbildning du sökt

För dig som sökt till Produk­tions­ut­veckling eller Produk­tions­lo­gistik erbjuder vi förut­bildning i delar av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1. Har du däremot sökt vår utbildning Under­hålls­tek­niker — el och automation består förut­bild­ningen av delar ur kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektro­me­kanik.

För utbild­ningen Digita­li­se­rings­ledare — smart industri erbjuder vi förut­bildning i delar av kursen Matematik 2.

Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbildningen!

Starttider

Produk­tions­ut­veckling: Tisdag 16 juni klockan 17.00

Produk­tions­lo­gistik: Tisdag 16 juni klockan 17.00

Under­hålls­tek­niker — el och automation: måndag 22 juni klockan 16.00

Digita­li­se­rings­ledare – smart industri: måndag 15 juni klockan 17.00

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din utbild­nings­plats via svarsmail till Susanne Larsson, susanne.​larsson@​gtc.​com

Följ oss på Instagramkontot @goteborgstekniskacollege

We could not fetch the data from Instagram :(