Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Under sommaren erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar den särskilda behörig­heten en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den utbildning du sökt med start i höst. Ta chansen!

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din utbild­nings­plats via yh​-antagning​.se direkt!

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg

Följ oss på Instagramkontot @goteborgstekniskacollege