Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi erbjuder dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på det ordinarie programmet som startar måndag 29 augusti. Ta chansen!

Och du… förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Vi kickar igång vecka 25

Förutbild­ningen kommer att genomföras som själv­studier på distans med handledning vid fasta dagar och tidpunkter. Du behöver ha tillgång till dator där du kan installera nya program (går exempelvis ej via Chromebook), bra inter­netupp­koppling samt webkamera och mikrofon.

Matematik 2

  • Måndag 20 juni klockan 17 – 19 (uppstart)
  • Onsdag 22 juni klockan 17 – 19
  • Måndag 27 juni klockan 17 – 19
  • Onsdag 29 juni klockan 17 – 19
  • Måndag 4 juli klockan 17 – 19
  • Onsdag 6 juli klockan 17 – 19

Kurslit­te­ratur

Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok — Häftad, Svenska, 2012
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Matematik 5000+ Kurs 2c Lärobok Upplaga 2018
Författare: Lena Alfredsson, Hans Heikne och Sanna Bodemyr

Lärare

Jennie Helge

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via yh​-antagning​.se

Tacka ja direkt

Mer information om programmet

Läs mer om delkurser och annat som kan vara bra att veta om programmet du ansökt till.

Digita­li­se­rings­ledare

Kontakta oss för mer information

Foto av Linn Ramstedt
Foto av Jennie Helge