Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I höst erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Praktisk ellära 1 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen. Ta chansen!

Och… förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Förut­bild­ningen kickar igång måndag 13 september

Utbild­ningen kommer att bedrivas på plats i våra lokaler i Göteborg under fem veckor. Vi planerar att ha tre utbild­nings­dagar per vecka. Vi kommer att återkomma med ett detaljerat schema inom kort.

Lärare under förut­bild­ningen är Johan Winther 0708 – 58 19 11 och Marius Ström 0708 – 58 19 05.

Distans och på plats

Utbild­ningen genomförs både på distans och på plats. 

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via yh​-antagning​.se

Läs mer

All information om utbild­ningen finner du här.

Kontakta oss för mer information

Foto av Andrea Palmberg
Foto av Susanne Larsson