Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i någon eller flera av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 10 september. Ta chansen!

Vi kör igång tisdag 11 juni

Förut­bild­ningen kommer att bedrivas på distans men du har möjlighet att delta på fysiska träffar vid vårt lärcenter på Volvo Torslanda (PB) en gång i veckan. Då vi filmar alla pass kan du se dem i efterhand när du vill. Det enda passet du måste vara på plats är vid tentamen. 

Under­visning följande datum

 • Tisdag 11 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 18 juni klockan 17.0021.00 (matematik)
 • Tisdag 25 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 13 augusti klockan 17.0020.00
 • Tisdag 20 augusti klockan 17.0020.00
 • Tisdag 27 augusti klockan 17.0020.00 (tentamen)

Valda delar ur tre spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1

Innehåll:

 • hur produk­tions­in­du­strin är organiserad
 • produk­tions­pro­cessen och förståelse för helheten i produktionsprocessen 
 • olika produk­tions­tek­niker
 • drift­sä­kerhet och underhåll 
 • logistik
 • produk­tions­e­konomi
 • produk­tions­flöden
 • hur viktigt det är med ett fungerande samarbete mellan olika roller och funktioner inom industrin för att få en effektiv och hållbar produktion
 • faktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper 
 • definition av kvalitet och dess innebörd för industri­tek­niska processer och resultat

Flexibelt

Delta på plats hos oss eller sitt hemma och titta på våra föreläs­ningar när det passar dig!

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen på YH​-antagning​.se

Emina är ansvarig lärare

Emina Atic
emina.​atic@​gtc.​com
0708 – 58 19 21

Läs mer

All information om utbild­ningen Produk­tionslogistik finner du här.