Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i någon eller flera av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 7 september. Ta chansen!

Vi kör igång tisdag 16 juni

Förut­bild­ningen startar med upprop och intro­duktion tisdag 16 juni klockan 17.00. Utbild­ningen kommer att genomföras helt på distans.

Under­visning följande datum

 • Tisdag 16 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 23 juni klockan 17.0021.00
 • Tisdag 30 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 7 juli klockan 17.0020.00
 • Tisdag 14 juli klockan 17.0020.00
 • Tisdag 21 juli klockan 17.0020.00 (tentamen)

Valda delar ur tre spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1

Innehåll:

 • hur produk­tions­in­du­strin är organiserad
 • produk­tions­pro­cessen och förståelse för helheten i produktionsprocessen 
 • olika produk­tions­tek­niker
 • drift­sä­kerhet och underhåll 
 • logistik
 • produk­tions­e­konomi
 • produk­tions­flöden
 • hur viktigt det är med ett fungerande samarbete mellan olika roller och funktioner inom industrin för att få en effektiv och hållbar produktion
 • faktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper 
 • definition av kvalitet och dess innebörd för industri­tek­niska processer och resultat

Distans

Utbild­ningen genomförs helt och hållet på distans.

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via svarsmail till Susanne Larsson, susanne.​larsson@​gtc.​com

Jan Andersson är ansvarig lärare

Jan Andersson
jan.​andersson@​gtc.​com
0708 – 581938

Läs mer

All information om utbild­ningen Produk­tions­ut­veckling finner du här.