Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Under sommaren erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 och/​eller Produk­tions­kunskap 1 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen. Ta chansen!

Och… förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Förut­bild­ningen kickar igång vecka 25

Utbild­ningen kommer att genomföras som själv­studier på distans med handledning vid fasta dagar och tidpunkter.

Matematik 2

 • Tisdag 22 juni klockan 16 – 18 (uppstart)
 • Torsdag 24 juni klockan 16 – 18
 • Tisdag 29 juni klockan 16 – 18
 • Torsdag 1 juli klockan 16 – 18
 • Måndag 5 juli klockan 18 – 20
 • Tisdag 6 juli klockan 16 – 19
 • Torsdag 8 juli klockan 16 – 19 (tentamen)

Kursli­tertur

Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok — Häftad, Svenska, 2012
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon, Hans Heikne

Lärare

Björn Toresson

Produk­tions­kunskap 1

 • Måndag 21 juni klockan 16 – 18 (uppstart)
 • Måndag 28 juni klockan 16 – 18
 • Onsdag 30 juni klockan 16 – 18
 • Måndag 5 juli klockan 16 – 18
 • Onsdag 7 juli klockan 16 – 18 (tentamen)

Kurslit­te­ratur

Ingen kurslit­te­ratur krävs.

Lärare

David Andersson 0708 – 58 19 08

Distans

Utbild­ningen genomförs helt och hållet på distans. Du behöver ha tillgång till dator där du kan installera nya program (går exempelvis ej via Chromebook), bra inter­netupp­koppling samt webkamera och mikrofon. 

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via yh​-antagning​.se

Läs mer

All information om utbild­ningen finner du här.

Kontakta Andrea Palmberg för mer information

Foto av Andrea Palmberg