Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i någon eller flera av kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1 en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 10 september. Ta chansen!

Vi kör igång tisdag 11 juni

Förut­bild­ningen startar med upprop och intro­duktion tisdag 11 juni klockan 17.00 i våra lokaler Volvo Torslanda (PB). Det är obliga­torisk att närvara på examen. Övriga tillfällen är du hjärtligt välkommen till oss men om du inte har möjlighet att närvara på plats kan du följa med via livestreaming. Vi kommer också att filma alla pass så att du kan se dem i efterhand när du vill.

Under­visning följande datum

 • Tisdag 11 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 18 juni klockan 17.0021.00 (matematik)
 • Tisdag 25 juni klockan 17.0020.00
 • Tisdag 13 augusti klockan 17.0020.00
 • Tisdag 20 augusti klockan 17.0020.00
 • Tisdag 27 augusti klockan 17.0020.00 (tentamen)

Valda delar ur tre spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Produk­tions­kunskap 1, Industri­tek­niska processer 1 och Människan i industrin 1

Innehåll:

 • hur produk­tions­in­du­strin är organiserad
 • produk­tions­pro­cessen och förståelse för helheten i produktionsprocessen 
 • olika produk­tions­tek­niker
 • drift­sä­kerhet och underhåll 
 • logistik
 • produk­tions­e­konomi
 • produk­tions­flöden
 • hur viktigt det är med ett fungerande samarbete mellan olika roller och funktioner inom industrin för att få en effektiv och hållbar produktion
 • faktorer som påverkar individers samverkan i arbetsgrupper 
 • definition av kvalitet och dess innebörd för industri­tek­niska processer och resultat

Flexibelt

Delta på plats hos oss eller sitt hemma och titta på våra föreläs­ningar när det passar dig!

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen på YH​-antagning​.se

Emina är ansvarig lärare

Emina Atic
emina.​atic@​gtc.​com
0708 – 58 19 21

Läs mer

All information om utbild­ningen Produk­tions­ut­veckling finner du här.