Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 och/​eller Produk­tions­kunskap 1 behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på det ordinarie programmet som startar måndag 12 september. Ta chansen!

Och du… förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Vi kickar igång vecka 32

Utbild­ningen startar tisdag 9 augusti klockan 8.30 i våra lokaler vid Volvo Cars Torslanda. Vi träffas därefter måndagar, tisdagar och fredagar mellan klockan 8.0016.00 under fyra veckor. Mindre schema­för­änd­ringar kan förekomma.

Förbe­re­dande kurs i matematik

Förut­bild­ningen innehåller valda delar ur Matematik 2 som gör dig förberedd för fortsatta studier. 

Kurslit­te­ratur

Matematik 5000 Kurs 2c Blå Lärobok — Häftad, Svenska, 2012
Författare: Lena Alfredsson, Kajsa Bråting, Patrik Erixon och Hans Heikne 

Boken kommer att finnas för utlåning vid kursens start. Köp egen bok tidigare om du vill!

Lärare

Jennie Helge

Förbe­re­dande kurs i produktionskunskap

Förut­bild­ningen innehåller valda delar ur Produk­tions­kunskap 1 som gör dig förberedd för fortsatta studier. 

Kurslit­te­ratur

Ingen kurslit­te­ratur krävs.

Lärare

Roger Skog

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via yh​-antagning​.se

Tacka ja direkt

Mer information om programmet

Läs mer om delkurser, LIA och annat som kan vara bra att veta om programmet du ansökt till.

Produk­tions­ut­veckling

Vägbe­skrivning till vårt lärcenter

Med bil: Adressen till vårt lärcenter på Volvo Torslanda är Perso­nal­vägen 17, Göteborg. Vi hänvisar till Volvos stora perso­nal­par­kering då tillstånd krävs utanför vårt lärcenter. 

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Volvo Torslanda
Personalvägen 17, Göteborg

Kontakta oss för mer information

Foto av Linn Ramstedt
Foto av Jennie Helge
Foto av Roger Skog