Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

Vi erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i Matematik 2 och/​eller Produk­tions­kunskap 1 behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på det ordinarie programmet som startar måndag 11 september. Ta chansen!

Och du… förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Schema

Utbild­ningen startar onsdag 9 augusti i våra lokaler vid Volvo Cars Torslanda. Lärare under förut­bild­ningen är David Andersson och Linda Stollenwerk.

Vecka
32 onsdag, torsdag, fredag
33 tisdag, onsdag, torsdag
34 tisdag, onsdag, torsdag
35 tisdag, onsdag, torsdag
36 måndag, tisdag

Mindre schema­för­änd­ringar kan förekomma.

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via yh​-antagning​.se

Tacka ja direkt

Mer information om programmet

Läs mer om delkurser, LIA och annat som kan vara bra att veta om programmet du ansökt till.

Produk­tions­ut­veckling

Vägbe­skrivning till vårt lärcenter

Med bil: Adressen till vårt lärcenter på Volvo Torslanda är Perso­nal­vägen 17, Göteborg. Vi hänvisar till Volvos stora perso­nal­par­kering då tillstånd krävs utanför vårt lärcenter. 

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Volvo Torslanda
Personalvägen 17, Göteborg

Kontakta oss för mer information

Foto av Linn Ramstedt
Foto av David Andersson
Foto av Linda Stollenwerk