Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i någon eller båda kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektromekanik en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 7 september. Ta chansen!

Vi kör igång måndag 22 juni

Förut­bild­ningen startar med upprop och intro­duktion måndag 22 juni klockan 16.00. Utbild­ningen kommer att genomföras helt på distans.

Under­visning följande datum

Distanskurs i ellära följande datum:

 • Måndag 22 juni klockan 16.0019.00
 • Måndag 29 juni klockan 16.0018.00
 • Måndag 6 juli klockan 16.0018.00
 • Måndag 13 juli klockan 16.0018.00
 • Måndag 20 juli klockan 16.0018.00
 • Måndag 27 juli klockan 16.0018.00

Därefter följer under­visning i produk­tions­ut­rustning och ellära i våra lokaler (om det är möjligt utifrån gällande rekommendationer)

 • 3 – 4 augusti 8.0016.00
 • 10 – 11 augusti 8.0016.00
 • 17 – 18 augusti 8.0016.00
 • 24 augusti 8.0016.00 (tentamen)

Valda delar ur två spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektromekanik.

Innehåll

 • ritnings- och schemaläsning 
 • toleranser och passningar 
 • form- och lägestoleranser 
 • mekanisk mätning
 • materi­al­teknik
 • tillverk­nings­me­toder
 • maski­ne­lement
 • samman­fog­nings­teknik
 • elektriska begrepp
 • Ohms Lag
 • Kirchhoffs Lag 12 
 • lednings­re­si­stans
 • effekt, energi
 • komponenter
 • mätteknik
 • magnetism
 • transformator‑, motor- och generatorprincipen 
 • växel­spänning

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen via svarsmail till Susanne Larsson, susanne.​larsson@​gtc.​com

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Jan Andersson är ansvarig lärare

Jan Andersson
jan.​andersson@​gtc.​com
0708 – 581938

Läs mer

All information om utbild­ningen Under­hålls­tek­niker — el och automation finner du här.