Skip to content

Vår förut­bildning gör det möjligt för dig att bli antagen

I sommar erbjuder vi dig som har grund­läg­gande behörighet till studier på yrkes­högskolan men saknar behörighet i någon eller båda kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektromekanik en behörig­hets­gi­vande förut­bildning. Klarar du förut­bild­ningen med ett godkänt resultat kommer du att få en plats på den ordinarie utbild­ningen som startar 10 september. Ta chansen!

Vi kör igång tisdag 25 juni

Förut­bild­ningen startar med upprop och intro­duktion tisdag 25 juni klockan 17.00 i våra lokaler Volvo Torslanda (PB).

Under­visning följande datum

Lektioner i våra lokaler

 • Tisdag 25 juni klockan 17.0021.00 (intro­duktion ellära och mekanik)
 • Tisdag 2 juli klockan 17.0021.00 (ellära)
 • Tisdag 6 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Onsdag 7 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Tisdag 13 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Onsdag 14 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Tisdag 20 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Onsdag 21 augusti klockan 8.0016.00 (ellära och mekanik)
 • Måndag 26 augusti klockan 8.0016.00 (tentamen)

Själv­studier på distans med handledning

Vecka 28 – 31 är det själv­studier i ellära på distans med handledning av läraren Viktor Hansson. 

Valda delar ur två spännande kurser

Förut­bild­ningen innehåller valda delar från kurserna Ellära 1 och Produk­tions­ut­rustning 1/​Elektromekanik.

Innehåll

 • ritnings- och schemaläsning 
 • toleranser och passningar 
 • form- och lägestoleranser 
 • mekanisk mätning
 • materi­al­teknik
 • tillverk­nings­me­toder
 • maski­ne­lement
 • samman­fog­nings­teknik
 • elektriska begrepp
 • Ohms Lag
 • Kirchhoffs Lag 12 
 • lednings­re­si­stans
 • effekt, energi
 • komponenter
 • mätteknik
 • magnetism
 • trans­for­mator-, motor- och generatorprincipen 
 • växel­spänning

Kommer du?

Glöm inte att tacka ja till din plats på förut­bild­ningen på YH​-antagning​.se

Studiemedel

Förut­bild­ningen berättigar dig till studiemedel via CSN.

Andrea Palmberg är ansvarig lärare

Andrea Palmberg
andrea.​palmberg@​gtc.​com
0708 – 58 19 81

Läs mer

All information om utbild­ningen Under­hålls­tek­niker — el och automation finner du här.