Skip to content

Anmälan till vårt webbinar Datadrivet underhåll med Johannes Persson

Torsdag 29 september klockan 8.00-8.30 via Teams.

Smart analys ger smarta besluta

Datadrivet underhåll möjliggör för högre precision i besluts­fat­tande, en snabbare och mer effektiv väg mellan händelse och beslut. Visst låter det intressant? Vår utbild­ningscoach Johannes Persson kommer under detta korta frukost­se­mi­narium prata mer om vad datadrivet underhåll är och ge tips på vägen att nå dit. 

Effek­ti­visera genom att digitalisera

Digita­li­sering är mer aktuellt än någonsin, men hur når man då till datadrivet underhåll? Genom att kunskaps­ut­veckla företaget och dig själv inom datain­samling, analys och besluts­me­todik kommer du inte bara kunna effek­ti­visera utan också långsiktigt kompe­tens­säkra processen. Johannes kommer under halvtimmen beröra följande punkter:

  • Smart industri och smart underhåll vs underhåll
  • Hur tar vi oss dit? Var ska man börja? Vad ska man tänka på?
  • Lite enkla tips på vägen.
  • Var befinner sig företag idag?

Målgrupp

Seminariet riktar sig till dig som är i början av eller intresserad av att digitalisera.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria.

Om föreläsaren

Johannes Persson arbetar som utbild­nings­konsult och Lean Six Sigma coach. Han har en lång erfarenhet från industrin och med mycket goda pedagogiska färdigheter handleder han både individer och grupper mot uppsatta mål. Johannes har genom åren medverkat i flera projekt och coachat små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström