Skip to content

Anmälan till vårt webbinar Hur får vi med oss alla när tåget går?

Torsdag 31 augusti klockan 8.00-8.30 via Teams.

Hur får vi med oss alla när tåget går?

Hur kan du se till att imple­mentera föränd­ringar och förbätt­ringar på bästa sätt? En bra och smidig lösning på ditt företag blir inte en bra och smidig lösning om du inte får med dig dina medarbetare och de som är involverade. Vår verksam­hets­ledare Johannes Persson kommer ge sina bästa tips på hur du får igenom ditt föränd­rings­arbete på bästa sätt!

En liten genomgång hur man kan tänka kring ledarskapet vid förändringar

Inom industri finns det många möjligheter att både med små och enkla medel förändra ditt företags tillverkning till det bättre. Det är bara att köpa in en vibra­tions­mätare för att för att förlänga hållbar­heten på företagets maskiner och effek­ti­visera underhåll! Eller? För vad är det egentligen du ska tänka på när du ska leda förändring och förbättring på arbets­platsen. Hur får du med alla när tåget går? Johannes Persson kommer under höstens första frukost­se­mi­narium i serien 5 snabba prata om just detta.

  • Vi går igenom några föränd­rings­led­nings­mo­deller (tex John P. Kotters föränd­rings­modell och Proscis trestegsmetodik)
  • Vi tittar på vanliga fallgropar
  • Vi använder oss av det fiktiva företaget Joppes Glass­till­verkning AB för att visa vad som händer

Målgrupp

Alla som arbetar med föränd­rings­arbete och projekt­ledning inom teknik- och industribranschen.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria.

Om föreläsaren

Johannes Persson är vår nya verksam­hets­ledare inom Projekt och utveckling. Johannes har tidigare arbetat som utbild­nings­konsult och Lean Six Sigma coach. Han har en lång erfarenhet från industrin och med mycket goda pedagogiska färdigheter handleder han både individer och grupper mot uppsatta mål. Johannes har genom åren medverkat i flera projekt och coachat små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen. 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström