Skip to content

Anmälan till vårt webbinar Elsäkerhet - en del av arbetsmiljön

Torsdag 16 november klockan 8.00-8.30 via Teams.

Elsäkerhet — en del av arbetsmiljön

Fordons­bran­schen går igenom stora föränd­ringar med elekt­ri­fi­e­ringen och det förändrar även på arbets­plat­serna inom branschen. Hur kan vi göra arbets­platser där det arbetas med och runt elektriska fordon säkra? Vår utbildare Ulf Persson kommer under frukost­se­mi­nariet prata om hur vi kan arbeta säkert med och runt elfordon, vilka anvisningar att hålla koll på och varför. 

Elsäkerhet viktigt för arbetsmiljön

De som arbetar i fordons­bran­schen från tillverkning till service och återvinning utsättas för elektriskt fara som en del av arbets­miljön. Hur skall vi hantera det? Ulf Persson kommer under frukost­se­mi­nariet gå igenom olika aktuella standarder för elsäkerhet, branschan­vis­ningar och prata om vad arbete med risk för elektrisk fara kan innebära. Halvtimmen kommer fokusera på följande punkter:

  • Regelverk, standarder och branschanvisningar
  • Arbete vid risk för elektrisk fara

Målgrupp

Du som arbetar i eller runt el-fordonsbranschen.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria.

Om föreläsaren

Ulf Persson är Göteborgs Tekniska College främsta utbildare inom elsäkerhet. Han har tillbringat större delen av sitt yrkes­verk­samma liv på under­hålls­av­del­ningar på Volvo Cars i Torslanda. Idag ingår han i vårt Electro­­mo­­bility-team och utbildar i elsäkerhet för både fasta instal­la­tioner och fordon. 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström