Skip to content

Anmälan till vårt webbinar 3D-printing som problemlösare i vardagen

Torsdag 2 mars klockan 8.00-8.30 via Teams.

Social hållbarhet – på och utanför arbetsplatsen

Hur kan additiv tillverkning komma in i tillverk­nings industrin utan stora instegs­in­ve­ste­ringar? Vår utbildare Johan Löfgren kommer under detta korta frukost­se­mi­narium ge idéer på vad 3D-printing kan göra för dig och ditt företags dagliga verksamhet. 

Additiv tillverkning skapar möjligheter

Vad är möjligt med enklare 3D-print­nings­ut­rustning FDM? Det finns mängder av exempel på funktioner som kan 3D-printas för att underlätta i vardagen såsom barnsäkring av hyllor, venti­la­tions­trummor, dörrstopp och bygel-trådbackar. Inom produktion finns samma liknande möjligheter att skapa produk­tions­hjälp­medel, något vår utbildare Johan Löfgren kommer att ge exempel och tips på under detta korta frukostseminarium.

  • Enklare konstruktionstips/​begränsningar för FDM
  • Konstruktion för 3D-printning
  • SLS, SLA/DLP, Material-Jetting
  • DMLS/SLS, Binder-Jetting
  • Kort om vad som är möjligt med mer avancerade metoder och grund­läg­gande hur de funkar

Målgrupp

Produk­tions­tek­niker, produk­tions­ledare, produk­tions­ut­veckling, produk­tions­in­gen­jörer, beredare, kvali­tets­in­genjör m.fl.

Kostnad

Alla våra seminarier i serien 5 snabba är kostnadsfria.

Om föreläsaren

Johan Löfgren är bland annat utbildad ämneslärare med masters i Product Developement och Civ.ing Automation & Mekatronik från Chalmers. Johan har jobbat som utbildare hos Göteborgs Tekniska College sedan 2016 och då främst inom konstruktion, produkt­ut­veckling och produk­tions­ämnen. Inom dessa ämnen har Johan varit med och utvecklat kursin­ne­hållet. Genom att inkorporera 3D-printing och additiv­till­verk­nings­me­toder, får eleverna möjligheten att imple­mentera additiv­till­verkning direkt på sin framtida arbetsplats med låga instegs­trösklar. Förutom att lära ut är Johan även delaktig i projekt som 3D-action där fokus är att stärka små och medelstora företags förmåga att tillämpa just additivtillverkning. 

Kontakta Noomi Bergström för mer information

Foto av Noomi Bergström