Skip to content

Spännande fokus­grupper på gång

Vi planerar flera fokus­grupper inom t.ex. Lean, automation, digita­li­sering och ledarskap. Fokus­grup­perna kommer att startas i dialog med våra samverkansföretag.