Skip to content

Automation Expo torsdag 7 november

Är du intresserad av Tillväxt­verkets automa­tions­checkar via Robotlyftet? Eller är du bara nyfiken på vad för möjligheter det finns om automation och robot?

Målet med dagen är att öka företagens kunskaper om automa­tions­lös­ningar. Här får du möjlighet att träffa olika robot- eller syste­min­teg­ra­törer och få reda på hur du kan starta din resa. Dagen är en del av Robot­lyftets erbjudande till små och medelstora företag för att främja roboti­sering och automation.

Dagen bjuder på möten och rundvandring

Det kommer att finnas möjlighet att träffa olika robot­le­ve­ran­törer men också olika syste­min­teg­ra­törer. Här går det att diskutera olika möjligheter för automation och digita­li­sering. Det kommer också finnas möjlighet att göra en rundvandring i mindre grupper i Volvo Cars kaross­fabrik. Vill man vara med på en rundvandring så är det viktigt att ta med sig egna skyddsskor.

Agenda

Kl 09.00 Insläpp, registrering, frukost och mingel vid expot. Det kommer att finnas kaffe/​te och en fralla. Kom i tid! Eftersom expot är inne på Volvo Cars område tar det en stund med insläpp och registrering. 

Kl 09.30 Välkomna och dagens agenda. Moderator är Anna Cato Moe från Göteborgs Tekniska College.

Kl 09.40 Smarta Fabriker och edig. Johan Bengtsson berättar om erfaren­heter från projektet Smarta Fabriker och hur man kan lära sig mer om industriell digita­li­sering genom kunskaps­platt­formen edig.

Kl 10.00 Föreläsning Volvocars. Mikael Carlsson som är proces­sägare Laser/​KB i kaross­fa­briken hos Volvocars delar med sig om resan när Volvo byggde TA3 (kaross­fa­briken för 90-modellerna).

Kl 10.30 Robotlyftet med trender, möjligheter, förut­sätt­nings­studie och bestäl­lar­kom­petens. Magnus Widfeldt och Bernt Henriksen berättar om Robotlyftet och hur företag med hjälp av kartläggning och analys av nuvarande produk­tions­pro­cesser och affärsmo­deller kan bli bättre kravställare när det är dags att investera i en roboti­se­rings- eller automatiseringslösning.

Robotlyftet är ett av Tillväxt­verkets uppdrag inom regeringens initiativ Smart industri. Satsningen ska främja automation i Sveriges små och medelstora industri­fö­retag och omfattar 100 miljoner kronor fram till 2021. Målet är att öka företagens kunskaper om automa­tions­lös­ningar och att underlätta för fler företag att våga investera i automa­tions­teknik och robotar.

Kl 11.45 Anna Cato Moe berättar om Produk­tions­lyftet och andra projekt GTC är med och driver. Det blir också expoka­valkad där alla utställare får en minut vardera för att berätta vilka de är, vad de gör och var de står någonstans i lokalen.

Kl 12.15 Lunch

Kl 13.0015.00 Expo och frivilligt besök i Volvo Cars kaross­fabrik (OBS! Medtag egna skyddsskor om du vill besöka fabriken)

Kl 15.00 Dagen avslutas

Johannes svarar på dina frågor!

Har du frågor är du välkommen att kontakta Johannes Persson som arbetar som coach i Robotlyftet.

Johannes Persson
Coach

johannes.​persson@​gtc.​com
0708 – 58 19 13

Anmäl dig