Skip to content

Aktiviteten anordnas tillsammans med projekten Smarta Fabriker, Digiresan, Robotlyftet, Produktionslyftet och IUC-nätverket. Under besöket kommer du även få information om projekten samt prova på den senaste tekniken i olika upplevelsebaserade workshops.

Smarta Fabriker är en plattform för att skapa kompetens och sprida kunskap om industriell digitalisering. Tillsammans med 50 partners har en demonstrator av en smarta fabrik byggts. I anslutning till demonstratorn finns workshops där ni får lära er mer om t.ex. den uppkopplade fabriken, visualisering, smarta arbetssätt och additiv tillverkning.

Digiresan består av två olika delprojekt som är till för små och medelstora företag. Ena delen fokuserar på företagsutveckling inom digitalisering och den andra handlar om kompetensutveckling för företagens medarbetare.

Robotlyftet är en satsning för att öka kunskapen om industriella automationslösningar och att underlätta för fler företag att våga göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Produktionslyftet är ett utvecklingsprogram med syfte att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige.

IUC (Industriellt Utvecklings Centrum) är ett nationellt nätverk som arbetar för att stärka utvecklingen av produkter, produktion och marknader för tillverkande företag. Sedan april 2018 är Göteborgs Tekniska College en del av IUC-samverkan.

Ta gärna med dig en kollega men kom ihåg att anmäla er eftersom antal platser är begränsat.

Frågor?

Då ska du kontakta Karin som alltid svarar glatt i både telefon eller via mail.

Karin Bergman
Projektledare

karin.bergman@gtc.com
0708-58 19 08

Anmäl dig