Skip to content

Beslutsstöd utifrån layoutvisualisering och ergonomisimulering

Projekt 3D-silver, ett forskningsprojekt inom Produktion2030, förser beslutsfattare inom producerande industrier med bättre virtuella verktyg för layoutplanering, ergonomiutvärdering och arbetsplatsutformning. Genom att kombinera ergonomisimuleringsprogram med punktmolnsteknik skapas arbetsplatser som är både effektiva och ergonomiska. Ta chansen och lyssna när Daniel Nåfors från Chalmers berättar vad de kommit fram till i projektet och ta del av verkliga case!

Projektet skall ge effektivare fabriker i framtiden

Forskare i detta projekt har tidigare skapat ett simuleringsprogram som kopplar samman ergonomi med avancerad matematisk modellering för att analysera och skapa en bättre arbetsmiljö. Med hjälp av detta kan man i förväg planera t.ex. montörers arbetsställningar för att hitta en effektiv monteringslösning som samtidigt är skonsam. Det visar vilken belastning olika monteringsrörelser innebär och föreslår också den bästa lösningen. I 3D-silver ska detta simuleringsprogram kopplas ihop med en verklig fabriksmiljö med hjälp av s.k. punktmolnsteknik. Med den tekniken går det att scanna av en fabrik och skapa en realistisk kopia av den i 3D-miljö i datorn. Då får man en nutidsbild som stämmer överens med verkligheten, till skillnad från ursprungliga CAD-ritningar.

Verkliga case från industrin

Denna workshop kommer att bjuda på verkliga case och ni kommer även att få testa på olika verktg. Vi ser gärna att ni kommer två stycken från respektive företag.

Allmän information

Aktiviteten äger rum mellan klockan 10 – 14 i våra lokaler i Torslanda. 

Kaffe och registrering från klockan 9.30. Lunch ingår.

Hitta till oss

Med bil: Adressen till vårt lärcenter på Volvo Torslanda är Perso­nal­vägen 13, Göteborg. 

Parkering finns utanför vårt lärcenter. Parke­rings­till­stånd krävs och kan hämtas i kontoret direkt till vänster när du kommer in på vårt lärcenter. Glöm inte att fylla i datum! 

Med buss: Närmsta busshåll­plats är Volvo Torslanda TK. För busslinjer och tidtabell, se www​.vasttrafik​.se

57.719150
11.842397
Göteborgs Tekniska College
Perso­nal­vägen 13
Göteborg

Frågor?

Då ska du kontakta Anna som alltid svarar glatt i både telefon eller via mail.

Anna Cato Moe
Verksam­hets­ledare

anna.​cato.​moe@​gtc.​com
0708 – 58 19 36

Anmäl dig