Skip to content

Karriärdagen är en viktig mötesplats. För alla!

Under karriärdagen möts studenter från yrkeshögskolan, yrkesvux, gymnasium och arbetsgivare för att prata karriärmöjligheter, examensarbete och andra samarbeten under utbildningen. Som student kan du lämna din CV, delta i föreläsningar och boosta ditt nätverk. Som företag eller utbildningsanordnare ges chansen att möta våra studenter och bredda er rekryteringsbas.

Datum

Tisdag 24 mars

Tid

Klockan 15 – 18

Plats

Volvo Torslanda

Studerande från tre olika utbildningsformer

Ta chansen och möt våra studenter under ett och samma tillfälle. Det blir inte bara två utan tre flugor i en smäll eftersom vi har studerande på tre olika utbildningsformer.

Yrkes­högskola

  • Produk­tions­ut­veckling
  • Under­hålls­tek­niker — el och automation
  • Produk­tions­lo­gistik

Yrkes­vux­en­ut­bildning

  • Mekaniker tunga fordon
  • Instal­la­tions­tek­niker
  • Tekniker automa­ti­serad produktion

Gymna­sie­skola

  • Teknik­pro­grammet
  • Industri­tek­niska programmet
  • Ekono­mi­pro­grammet